2- بانک اطلاعات منابع/ مناقصه گران کالای خارجی NIGC VENDOR LIST  

کارشناسان واحد بررسی منابع کالای خارجی

آقای محمد مرادی                 84878831

آقای فرشاد شاکری                84878834


EMAIL : Fsourcing@nigc.ir
 
1392/6/9 شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..


مجری سایت : شرکت سیگما