1- بانک اطلاعات منابع/ مناقصه گران کالای داخلی  

کارشناسان واحد بررسی منابع کالای داخلی

آقای  داود الهامی مقدم  84878832 

آقای بهزاد صفایی     84878830Email : Lsourcing@nigc.ir

 
1392/6/9 شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..


مجری سایت : شرکت سیگما