پيمانكاران
تصميمات كميته وحدت رويه در مورد تشخيص صلاحيت و رتبه بندي مشاوران و پيمانكاران و EPC 

لطفاٌ جهت مشاهده اينجا را كليك فرمائيد


لطفاٌ جهت مشاهده اينجا را كليك فرمائيد


1390/5/24 دوشنبه
....
انعقاد پيمان اجراي كارهاي ساختماني به صورت سرجمع  
1390/1/28 يكشنبه
....
تغيير در حوزه تعريف رشته‌هاي ماده (6) آيين‌نامه و اصلاح جداول آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران مصوبه شماره 48013/ ت23251 ه‍ مورخ 11/ 12/ 1381 هيات محترم وزيران  
.
1390/1/16 سه‌شنبه
....
حداكثر مبلغ مناسب در رشته‌ها و پايه‌هاي مختلف اشخاص حقيقي  
.
1390/1/15 دوشنبه
....
ظزفيت مجاز كاري پيمانكاران 
.
1390/1/7 يكشنبه
....
دستورالعمل نحوه درخواست تجديدنظر در نرخ پيمان‌ها  
.
1389/12/16 دوشنبه
....
دستورالعمل نحوه ارائه پيشنهاد قيمت از سوي پيمانكاران به تفكيك فصل‌هاي فهرست بها (لازم‌الاجرا)  
1387/9/6 چهارشنبه
....
ضوابط و آئين نامه هاي تشخيص صلاحيت ، ارجاع كار و صدور خدمات  
1387/9/3 يكشنبه
....
دستورالعمل نحوه تسويه کسري کالاي تحويلي به پيمانکاران 
1385/10/9 شنبه
....
ضوابط اجرايي روش طرح و ساخت 
.
1384/11/17 دوشنبه
....


مجری سایت : شرکت سیگما