تدوين روشها و هماهنگي مقررات پيماني
20- مقالات 

لطفاٌ جهت مشاهده اينجا را كليك فرمائيد


لطفاٌ جهت مشاهده اينجا را كليك فرمائيد


1390/6/12 شنبه
....
10- نرخ / تعديل فولاد ،سيمان و مواد ناريه 

لطفاٌ جهت مشاهده اينجا را كليك فرمائيد


لطفاٌ جهت مشاهده اينجا را كليك فرمائيد


1390/5/29 شنبه
....
9- فهرست بها و شاخص هاي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور 

لطفاٌ جهت مشاهده اينجا را كليك فرمائيد


لطفاٌ جهت مشاهده اينجا را كليك فرمائيد


1390/5/26 چهارشنبه
....
8- فهرست بهاي نفت و گاز 

لطفاٌ جهت مساهده اينجا را كليك فرمائيد


لطفاٌ جهت مساهده اينجا را كليك فرمائيد


1390/5/26 چهارشنبه
....
7- دستورالعملهاي مصوب ،هيئت مديره شركت ملي گاز ايران 

لطفاٌ جهت مشاهده اينجا را كليك فرمائيد


لطفاٌ جهت مشاهده اينجا را كليك فرمائيد


1390/5/26 چهارشنبه
....
5- مشاوران 

لطفاٌ جهت مشاهده اينجا را كليك فرمائيد


لطفاٌ جهت مشاهده اينجا را كليك فرمائيد


1390/5/24 دوشنبه
....
4- پيمانكاران 

لطفاٌ جهت مشاهده اينجا را كليك فرمائيد


لطفاٌ جهت مشاهده اينجا را كليك فرمائيد


1390/5/24 دوشنبه
....
1- فانون برگزاري مناقصات ، آئين نامه هاي اجرايي ، اصلاحات و راهنما هاي آن 

لطفاٌ جهت مشاهده اينجا را كليك فرمائيد


لطفاٌ جهت مشاهده اينجا را كليك فرمائيد


1390/5/22 شنبه
....
11- آيين نامه اجرايي حمايت از صادر كنندگان خدمات فني و مهندسي (جايگزين مصوبات 59339/ت 27213ك و 29764/ت 31645ك)  
1390/1/27 شنبه
....
12- آيين نامه اجرايي ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت- مصوب 1387  
1390/1/23 سه‌شنبه
....
13- نحوه و مهلت اطلاع‌رساني در بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات براي خريد خدمات مشاور  
.
1389/12/21 شنبه
....
14- راهنماي حذف پيشنهادهاي مالي نامتناسب بانضمام مستندات آن 
.
1389/12/17 سه‌شنبه
....
15- پرسش و پاسخ متداول از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري (قانون مناقصات ، پيمانكاري و......)  
1387/9/5 سه‌شنبه
....
6- تيپ پيمانها / فراردادهاي مصوب ، هيئت مديره شركت ملي گاز ايران 
1387/8/29 چهارشنبه
....
16- درج «كد اقتصادي» و «حساب مشترك» در تيپ پيمانهاي مصوب 
  
 
 
1387/8/29 چهارشنبه
....
18- نظر خواهي پيش نويس بخشنامه محاسبه تعديل بهاي قيردر پيمانهاي عايقكاري لوله 

اطلاعيه

 

كليه شركتهاي تابعه شركت ملي گاز ايران


موضوع:نظر خواهي پيش نويس دستورالعمل محاسبه تعديل بهاي قيردرپيمانهاي عايقكاري لوله

 

احترامٌا پيش نويس متن مصوبه (دستورالعمل در چهار برگ) در خصوص نظر خواهي فوق را به آگاهي شركتهاي محترم تابعه ميرساند.


لذا  ضمن تشكر ، خواهشمند است هرگونه پيشنهاد و نظرات آن شركت را


حداكثر تا روز دوشنبه 27/08/1387

.

در فرم ارسال نظرات در ذيل صفحه اعلام فرمائيد.


ضمناٌ تلفن هاي 84877496 و 84877482 جهت پاسخگويي به سئولات و نمابر 84877500 براي ارسال مكاتبات.

1387/8/21 سه‌شنبه
....
19- دستورالعمل نحوه محاسبه تعديل پيمانهاي صنعت نفت بخش PوC از قراردادهاي C, EPC,PC &EP 
.
1387/3/7 سه‌شنبه
....
تيپ پيمان خدمات تخليه ، بارگيري و جابجايي كالا در انبار 
1386/10/16 يكشنبه
....
تيپ پيمان خدمات حمل و نقل 
1386/10/16 يكشنبه
....
ضوابط و آئين نامه هاي تشخيص صلاحيت ، ارجاع كار و صدور خدمات (پيمانكاران ، مشاوران ،توليد كنندگان و سازندگان داخلي،قانون حداكثر استفاده از توان فني مهندسي ...،صدور خدمات فني مهندسي 
1386/8/19 شنبه
....
12>>>


مجری سایت : شرکت سیگما