تدوين روشها و هماهنگي مقررات پيماني
19- دستورالعمل نحوه محاسبه تعديل پيمانهاي صنعت نفت بخش PوC از قراردادهاي C, EPC,PC &EP 
1387/3/7 سه‌شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
فايل هاي مربوطه :

480.772 KB  
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما