تدوين روشها و هماهنگي مقررات پيماني
15- پرسش و پاسخ متداول از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري (قانون مناقصات ، پيمانكاري و......)  
 
1387/9/5 سه‌شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما