مقالات
آشنائي باتجارت الكترونيك و زيرساختهاي آن 

مقدمه:

دنياي درتحول امروز با جهان ايستاي دهه هاي گذشته تفاوتهاي اساسي وبنيادي دارد . اگر درگذشته نه چندان دور ، مرزها و گمرك ها , محدوده هاي جغرافيايي را از هم جدا ميكرد وروابط وضوابط درون هركشور به خودي خود شخصيتهاي حقوقي ويژه آن كشور را رقم مي زد وكمتر تحت تاثير جريانات عمومي دچارتغييروتحول مي شد اما جهان امروز ويژگيهاي تازه اي را مي طلبد ، قرار گرفتن در دهكده جهاني همچون E- COMMERCE, EDI,WTO ما را ناگزير ميسازد زيرساختهاي لازم تجارت الكترونيكي را مهيا نماييم و عدم توجه به اين قانونمنديهاي نوين فناوري اطلاعات درآينده اي نه چندان دور فاجعه آميز خواهد بود.

درجهان پرشتاب امروز ، رفاه اجتماعي وحتي تعالي فرهنگي دربسياري از موارد وابستگي نزديك وتنگاتنگي با شكوفائي اقتصادي دارد و اين ممكن نيست جزء الويت درتنظيم برنامه ها وتوسعه وتكميل شبكه هاي زيرساخت فناوري اطلاعات كه نيازهاي اصلي را درهمه زمينه ها برآورده سازد وجامع ، فراگير ورسا باشد.

اينترنت چيست ؟

اينترنت عبارتست از مجموعه اي بزرگ از شبكه هاي كامپيوتري كه عموماً توسط خطوط تلفن به يكديگر وصل مي شوند. و اين امكان را براي شركت ها ، سازمان ها، دولت ها ، مدارس وحتي اشخاص بوجود آورده است تا اطلاعات خود را باساير كاربران و استفاده كنندگان مبادله ومورد بهره برداري قرار دهند.

سرويس شبكه تار عنكبوتي جهـاني (WORLD WIDE WEB) يكـي ازمجمـوعه سرويس هاي اينترنت است كه كاربران را قادر مي سازد تا محتويات اسناد را كه مي تواند شامل متن ،‌ تصوير وحتي صدا نيز باشد به شيوه اي زيبا ملاحظه نمايند.

دراين سرويس اطلاعات اسناد بصورت صفحاتي كه موسوم به صفحات “ وب“ مي باشند صفحـه بـه صفحه توسط نرم افزار مقيم دركامپيوتر موسوم به مرور گرهاي “ وب“ (نظير INTERNET EXPLORER شركت مايكروسافت ويا نت اسكيپ) تنها با كليك كردن (MOUSE) نمايش داده مي شوند.

اگر نمي توانيد مستقيماًبه سراغ شيء ويا موضوع مورد علاقه خود برويد مي توانيد از خدمات ارائه شده توسط موتورهاي جستجو سود ببريد.

برخي از موتورهاي جستجو در اينترنت عبارتند از :

GOOGLE , GO.COM, YAHOO PEOPLE , EXCITE, ALTA VISTA,LYCOS, KIDSCLIK, HOTBOT, SWITCHBOARD, RAGING SEARCH, NOTHERN LIGHT, YAHOOLIGANS , YAHOO, WEBCRAWLER

چگونه به شبكه اينترنت وصل شويم ؟

يك دستگاه MODEM (براي DEMODULATION , MODULATION داده ها جهت ارسال سيگنال هاي مخابراتي ) يك خط تلفن و يك ISP .

ISP كه مخفف عبارت INTERNET SERVICE PROVIDER مي باشد نام شركت هاي خدمات اينترنتي است كه سرويس هاي لازم جهت اتصال به شبكه اينترنت را ازطريق خط تلفن براي شما فراهم مي آورد.

پست الكترونيكي وسرويس صفحات وب ازجمله خدمات ارائه شده توسط مراكز ISP ميباشند.

مزاياي استفاده از سرويس پست الكترونيكي (email)

emial يا پست الكترونيكي يكي ديگر از سرويس هاي شبكه اينترنت مي باشد. با استفاده از پست الكترونيكي شما مي توانيد درمدت چند ثانيه با بنگاه هاي تجاري ، شركت ها ، سازمان ها ، دوستان وآشنايان خود چنانچه به شبكه اينترنت دسترسي داشته باشند ارتباط برقرار نمائيد و بصورت لحظه اي اقدام به ارسال ودريافت پيام نمائيد . وديگر نيازي نيست به دنبال پاكت و تمبر بگرديد!

شما حتي ميتوانيد يك گفتگوي الكترونيكي بصورت درجا ولحظه اي ( real time) نيز داشته باشيد كه به آن اصطلاحاً سرويس chat گفته مي شود.

تجارت الكترونيكي چيست ؟ (ELECTRONIC COMMERCE) :

خريد از طريق اينترنت يك نمونه از مثال تجارت الكترونيكي مي باشد بطور كلي واژه تجـارت الكتـرونيكي اشـاره بـه معاملات الكترونيكي مي نمايد كه از طريق شبكه هاي ارتباطي انجام مي پذيرد.

ابتدا، خـريـدار يـا مصرف كننده به جستجوي يك مغازه مجازي از طريق اينترنت مي پردازدوكالائي را ازطريق وب يا پست الكترونيكي سفارش مي دهد ونهايتاً كالا را تحويل مي گيرد. بديهي است كه به اين ترتيب فرآيند خريد كالا به سادگي وسرعت انجام مي پذيرد. صورتحساب نيز به طرق مختلف ازجمله بصورت نقدي ، پس از تحويل جنس ، واريز وجه به حساب بانكي فروشنده ، POSTAL MONEY ORDERS ويا از طريق كارت اعتباري مي تواند پرداخت شود.

 

 

تقسيم بندي تجارت الكترونيك :

تجارت الكترونيك درواقع فرآيند خريد وفروش محصولات وخدمات بر روي شبكه اينترنت مي باشد ومي توان آن را به چند گروه : تجارت بين بنگاه ومصرف كننده يا مشتري (B2C) ، تجارت بين بنگاه و بنگاه (B2B) و تجارت بين مصرف كننده ومصرف كننده (C2C) تقسيم نمود كه دراين ميان فعاليت هاي تجاري عمدتاً درچارچوب B2B و B2C متمركز گرديده اند . هرچند درآينده فعاليت هاي تجاري B2A و C2A نيز قابل پيش بيني مي باشند كه درادامه به معرفي هريك پرداخته شده است .

نمونه هائي از فعاليت تجاري :

B2B - تعامل بين دومجموعه توليد كنندگان خودرو و قطعه سازان باعث كاهش هزينه ها ، بهبود كيفيت و افزايش سرعت ساخت خود رو ميگردد.

B2C تجارت الكترونيكي بين بنگاه ومشتري بسيار متداول است . درحال حاضر ده گروه اول زمينه هاي فروش خدمات وكالا كه از طريق اينترنت وبراساس B 2C انجام مي پذيرندعبارتند از : سخت افزار، امور مسافرت ، جهانگردي ، كتاب ، موسيقي ، ارسال هديه وگل وموادغذايي و نوشيدني ، جواهرات ، كالاهاي ورزشي والكترونيكي ، كه برخي از آنها نيز درليست كالاهاي صادراتي كشورمان قرار دارند.

-C2G انواع مزايده ومناقصه كالاها از طريق اينترنت دراين حوزه قرار مي گيرند وباتوجه به استقبال عمومي از اين نوع سايت ها آينده خوبي براي اين بخش از فعاليت هاي تجارت الكترونيك پيش بيني مي شود.

BUSINESS TO ADMINISTRATION) B2A)

انواع تعاملات تجاري مابين شركتها و سازمانهاي دولتي ، پرداخت عوارض ومالياتها نمونه هائي از انواع فعاليت هاي B2A را تشكيل مي دهند.

ابزار تجارت الكترونيكي

زير ساختهاي لازم جهت تجارت الكترونيكي

همانندسازمانهاي خدمات همگاني .

-انجام كاربا برداشتن گوشي تلفن.

تقسيم بندي اطلاعات درفيلدهاي خاص

-مشخصات مركز بازرگاني / بروشورهاي تبليغاتي روي سيستم ON LINE

-قيمت گذاري ودسترسي به كد مناسب براي مشتريان .

متدهاي پرداخت الكترونيكي ELECTRONIC SETTELEMET

1-پرداخت ازحساب بانكي / HOME BANKIING /ON LINE

2-پرداخت كارتهاي اعتباري مثل كارتهاي اعتباري MASTER CARD , VISA

3-پول الكترونيكي ELECTRONIC MONEY

تقسيم بندي پول الكترونيكي

1- جريان بسته پول الكترونيكي (CLOSED LOOP TYPE OF ELECTRONIC MONEY)

باهربار استفاده در فرآيند گردش خود به موسسه صادركننده خود باز ميگردد (تبديل به حساب سپرده ميشود)

2- جريان باز پول الكترونيكي (OPEN LOOP TYPE)

ميتوان آن را به شخص ثالث انتقال داد مانند اسكناس و سكه هاي رايج .

** نوع دسته بندي ديگري نيز داريم كه عبارتست از كارتهاي هوشمند( IC CARD) و پول الكترونيكي نوع شبكه اي (NETWORK TYPE) كه به آن SOFTWARE TYPE نيز اتلاق ميگردد.

*هم اكنون كارتهاي هوشمند در فرانسه وچند كشور ديگر بعنوان ابزار پرداخت روزمره معمول ومتداول است .

-فرآيند سفارش وسيستم پرداخت .

-ايجاد يك فروشگاه بزرگ مجازي (MALL)

 

پروتكل ارتباطي TCP/IP (TRANSMISSION) CONTROL PROTOCOL/INTERNET PROTOCOL)

تبادل اطلاعات درشبكه اينترنت بين كامپيوترهاي مختلف نياز به ملزومات وقواعدي دارد كه يكي ازمهمترين آنها پروتكل هاي ارتباطي است ودربين پروتكل هاي مطرح درشبكه ها .

خصوصيات TCP/IP

پروتكل TCP/IP خصوصيات مهم وبسياري را شامل مي گردد كه برخي از آنها به شرح ذيل است :

-آدرس دهي منطقي

-مسيريابي

-سرويس نام گذاري

-بررسي خطا وكنترل جريان

-پشتيباني كاربردها

دريك شبكه با پروتكل TCP/IP ، دستگاه هائي نظير SERVER ها ،‌CLIENT ها و نيز تجهيزات سخت افزاري همانند ROUTER ها و GATEWAY ها ، داراي يك آدرس منحصر بفرد هستند.

هرآدرس IP يك آدرس 32 بيتي است كه نمايش آن بصورت دهدهي با مميز شناور ميباشد واز دوقسمت تشكيل ميشود.

الف ID شبكه (NET ID)

ب‌-ID همزمان ( HOST ID)

مسيريابي

مسيرياب ROUTER ابزار مخصوصي است كه مي تواند با تشخيص آدرسي منطقي ، داده ها را درشبكه به سمت مقصدش هدايت نمايد.

سرويس نامگذاري

عليرغم سهولتي كه بكارگيري IP نسبت به آدرس فيزيكي از پيش تعيين شده روي آداپتور شبكه دارد اما همچنان IP و طولاني بودن آن مشكل بخاطر سپردن اعدادي مانند 126.112.131.146 يا 101.192.156.131 را بدنبال دارد لذا TCP/IP ساختاري موازي با درنظر گرفتن اسامي حرفي عددي را فراهم ساخته است . اين اسامي ، قلمرو يا (DOMAIN NAMED SERVICE) ناميده مي شود.

تطابق بين اسامي قلمرو و آدرس هاي IP تحليل نام خوانده مي شود.

(DOMOIN NAMED SERVICE) آدرس كامپيوترها درشبكه اينترنت بطور معمول به شكل اسـامي DNS درقالب آدرس هاي الكترونيكي يا شبكه سراسري WWW بيان مي شود (براي مثال WWW.ISIRAN.COM) ويا (WWW.HAFEZ.NET)

كامپيوترهاي مخصوصي بنام سرويس دهنده هاي نام ( NAME SERVERS) جداولي را ذخيره مي كنند كه چگونگي تطابق بين اسامي قلمروئي وآدرس هاي IP را نشان مي دهد.

سيستم سرويس نام در TCP/IP يك سلسله مراتب از سرويس دهنده هاي نام كه اسامي قلمرو را براي كامپيوترهاي ثبت شده DNS درشبكه دارد فراهم مي سازد اين بدين معني است كه كاربر شبكه به ندرت به وارد كردن آدرس IP نياز دارد وتنها آدرس قلمروئي را مورد استفاده قرار مي دهد.

EDI :

EDI مخفف ELECTRONIC DATA INTERCHANGEو به معناي مبادله الكترونيكي داده ها ميباشد و درسالهاي گذشته مورد توجه قرارگرفته است . EDI در واقع پيشينه تجارت الكترونيكي يا E _ COMMERCEتلقي ميگردد . E_COMMERCE جايگزين EDI گرديده است زيرا بجاي راه حلهاي گران EDI كه تنها توسط شركتهاي بزرگ قابل پياده سازي بود تجارت الكترونيك به كمك شبكه هاي اينترنت به راحتي قابل پياده سازي و بهره برداري ميباشد.

در واقع EDIابزاري الكترونيكي براي شركت ها محسوب ميشود تا بتوانند مستندات تجاري خود را در بستري الكترونيكي رد وبدل نمايند . بدين ترتيب انتقال مستنداتي نظير شفارشات خريد و صورتحساب ها از طريق خطوط تلفن بكمك پست الكترونيكي ، فاكس و تلكس در فرآيندهاي EDI ، ارسال مستندات كاغذي را حذف نموده است .

مزاياي استفاده ازتبادل الكترونيكي اطلاعات

مزاياي استفاده از مكانيزم تبادل الكترونيكي اطلاعات در تجارت بين المللي و آثار كلي روي اقتصاد كلان كشورها را ميتوان بشرح زير برشمرد.

-پائين آوردن چشمگير هزينه هاي عملياتي

-انجا م خريد وفروش (واردات وصادرات ) انجام مناقصه هاي بين المللي ، كنترل موجودي ها ، امور بانكي و پرداخت ها ،‌انجام فعاليت هاي گمركي و غيره به گونه اي آسانتر ، سريعتر و دقيقتر .

-بالارفتن سطح توليد و برگشت سريع سرمايه ها ( توسعه صادرات )

-ايجا د هماهنگي و تطبيق شرايط كاري با كشورهاي ديگر به ويژه از ديدگاه موضوع رقابت در بازار جهاني و همچنين پيوستن به قطب هاي اقتصادي

-به حداقل رساندن اشتباهات انساني و به وجود آوردن امكانات بهتر براي كنترل و برنامه ريزي

-ورود تجارت هاي كوچك و متوسط به صحنه تجارت بين المللي ، ايجاد اشتغال ، فقرزدائي و انتقال فن آوري

هزينه هاي استفاده از تبادل الكترونيكي اطلاعات

هزينه هاي مربوط به استفاده از تبادل الكترونيكي اطلاعات راميتوان بطور كلي در محورهاي زير خلاصه نمود:

-هزينه هاي مربوط به آموزش وآگاه سازي عمومي وايجاد فضاي قانوني

-هزينه هاي مربوط به استقرار سخت افزارها كه معمولاً درهرنوع مكانيزاسيوني وجود دارد ويا هزينه هاي مربوط به هماهنگ سازي سخت افزارهاي موجود دارد ويا هزينه هاي مربوط به هماهنك سازي سخت افزارهاي موجود .

-هزينه هاي مطالعاتي به اين معني كه برقراري تبادل الكترونيكي اطلاعات بايد به همان شيوه ها انجام پذيرد كه معمولاً درپروژه هاي مكانيزه وسيع عمل ميشود بدين معنا كه هزينه هاي مربوط به بررسي هاي ومطالعات اوليه ، تهيه گزارشات حاوي توجيهات فني واقتصادي كه توسط متخصصان ويا مشاوران انجام ميشود، درنظر گرفته شود.

-هزينه هاي مربوط به نرم افزارهاي موردنياز

-هزينه هاي مربوط به بستر سازي هاي سيستم هاي ارتباطاتي ومخابراتي كه بستگي به ابزار انتخاب شده دارد.

-هزينه هاي مربوط به تجديد ساختار تجاري ، راه اندازي بخشي تبادل الكترونيكي اطلاعات دربخش هاي مرتبط با تجارت خارجي مانند پروژه سوئيفت(SWIFT) در بانك مركزي و پروژه اسيكودا ( ASYCUDA)در گمرك ايران .

-هزينه هاي مربوط به ايجاد شبكه هاي اطلاعات بازرگاني

-هزينه هاي عملياتي و نگه داري كه شامل هزينه هاي مربوط به توسعه سيستم ها و نرم افزارهاي جديد نيز ميشود.

گفتني استكه از ديدگاه توجيه فني اقتصادي ، طبق تجارب و گزارشات موجود مزاياي تبادل الكترونيكي اطلاعات و صرفه جوئي هاي چشمگير ناشي از كاربردآن وهمچنين آثار و مزاياي رقابتي منحصر به فرد تبادل الكترونيكي اطلاعات چه در مورد كشورها وچه در موردسازمانها به طور قاطع برهزينه هاي آن چيره ميشود.

ساختار تشكيلاتي EDI در سازمان ملل

با توجه به روند تكنولوژي و همه گير شدن تجارت الكترونيك و با توجه به پيشينه EDIپس از ارائه استانداردهاي پيشنهادي به سازمان ملل درحال حاضر ساختار تشكيلاتي جهاني مركز سي فاكت سازمان ملل (UN/CEFACT)وجايگاه كميته ها وگروه هاي كاري و شوراهاي منطقه اي بصورت زير ميباشد كه در نمودار صفحه بعد نشان داده شده است .

CEFACT

درحال حاضر درساختار تشكيلات جهاني مركز سي فاكت سازمان ملل يك گروه موسوم به گروه راهبري سي فاكت (CEFACT STEERINGGROUP – CSG)تحت مركز تسهيل تجاري و كسب و كار الكترونيكي سازمان ملل وجود دارد كه پانزده عضو دارد و سهم آسيا دو نماينده ميباشد كه يكي از اعضاي ‌آسيائي آن جمهوري اسلامي ايران ميباشد.

گروه راهبري سي فاكت (CSG)بمنظور انجام فعاليت هاي خود شش گروه كاري زيررا ايجاد نمود :

-گروه كاري روش هاي تجارت الكترونيك بين المللي

INTERNATIONAL TRADE PROCEDURE WORKING GROUP (ITPWG)

-گروه كاري تجزيه وتحليل مراحل كسب وكار

BUSINESS PROCESS ANALYSIS WORKING GROUP (BPAWG)

-گروه كاري تكنيك هاو متدلوژي ها

TECHNICS AND METHODOLOGIES WORKING GROUP (TMWG)

-گروه كاري حقوقي

LAW WORKING GROUP (LWG)

-گروه كاري اديفاكت

EDIFACT WORKING GROUP (EWG)

-گروه كاري كد

CODE WORKING GROUP (CWG)

اقدامات اخير سازمان ملل

با فراگير شدن اينترنت در سطح جهان ، سازمان ملل اقدامات بسياري را در جهت بكارگيري اين تكنولوژي انجام داده است . درسال 1999 كميته راهيري (CSG)يك يادداشت تفاهم با OASIS به امضاء‌رساندند.

مجمع OASISمتشكل از حدود دويست كمپاني بزرگ انفورماتيكي دنيا مانند DELL, IBM , MICROSOFT و ميباشد كه يك سازمان غير انتفاعي ميباشند. لذا با توجه به وجود تخصص هاي انفورماتيكي دراين سازمان و از طرف ديگر وجود تخصص هاي بازرگاني دربخش CSGاين دوسازمان اقدام به همكاري هاي دو جانبه در جهت تدوين استانداردهاي تجارت الكترونيك نمودند وگروهي موسوم به EBXML را تشكيل دادند ومقرر گرديد ظرفهيجده ماه اين گروه DTD هاي استاندارد را تدوين و به تصويب برسانند تا بستر مناسب جهت بهره گيري از استانداردهاي لازم درتجارت الكترونيك ايحاد گردد.

اخيراًقائم مقام بخش CEFACTپيشنهادي را به كميته هدايت كننده (CSG) ارائه نموده است كه براسا س آن با توجه به لزوم فعاليت هاي بيشتر درتدوين استانداردهاي XMLو ادامه پشتيباني از فعاليت هاي قبلي انجام شده EDI درجهان ، پيشنهاد كرده است تا با ادغام سه گروه كاري كد ، اديفاكت و تجزيه وتحليل مراحل كسب و كار ، يك گروه كاري جديد بنام (E-BUSINESS WORKING GROUP)

EBWGايجاد گردد و تحت آن نيز يك بخش مستقل بنام ارائه دهندگان خدمات پشتيباني (SUPPORT SERVICES PROVIDER)و پنج گروه كاري ديگر درزمينه هاي مختلف فعاليت نمايند.

درادامه ضمن معرفي EDI در ايران به توضيحات بيشتري پيرامون ساختار شوراي آسيا و اقيانوسيه مركز UN/ CEFACT و گروه هاي كاري آن پرداخته ميشود.

EDIدرايران

وزارت بازرگاني بعنوان دست اندر كار مسائل مربوط به تجارت خارجي و EDIدركشور از سال 1373 فعاليت هائي را آغاز نموده است وشبكه اطلاع رساني كه شبكه اي براساس BBSميباشد متعاقباً شبكه نقطه تجاري ايران را ارائه نموده است(TRADE POINT)توسط سازمان ملل متحد پيشنهاد ومورد حمايت قرارگرفته است و مي بايد داراي سه مشخصه بشرح زير باشد :

1-داراي مركز اطلاع رساني تجاري (TRADE INFORMATION CENTER)

2-مركز تسهيلات تجاري (TRADEFACILITAIONCENTER)

3-G . T. P . NET

ساختار “ شوراي تسهيل تجاري و الكترونيكي آسيا اقيانوسيه “

جلسات “ شوراي تسهيل تجاري و تجارت الكترونيكي آسيا اقيانوسيه “ كه هر شش ماه يكبار دريكي از كشورهاي عضو تشكيل مي شود ، مركب از اجلاس عمومي و نيز نشست هاي گروه هاي كاري تخصصي است .

گروه هاي كاري تخصصي “ شوراي تسهيل تجاري و بازرگاني الكترونيكي آسيا اقيانوسيه “كه هريك تصدي بررسي ،‌ تائيدوبسط پيام هاي استاندارد اديفاكت در زمينه هاي گوناگون عمليات تجاري را برعهده دارند ، به قرار زير مي باشند:‌

1-گروه كاري آگاه ساز ي و آموزش

AWARENESS & EDUCATION WORKING GROUP (AEG)

2-گروه كاري ارزيابي فني پيام هاي اديفاكت

TECHNICAL ASSESSMENT GROUP (GAG)

3-گروه كاري زبان XML براي مبادله الكترونيكي داده ها

XML&EDI WORKING GROUP (XMLWG)

4-گروه كاري بررسي پيام هاي استاندارد خريد

PURCHASING WORKING GROUP (PWG)

5-گروه كاري بررسي پيام هاي استاندارد گمركي

CUSTOMS WORKING GROUP (CWG)

6-گروه كاري بررسي پيام هاي استانداردمالي

FINANCIAL WORKING GROUP (FWG)

7-گروه كاري بررسي امور حقوقي

8-گروه كاري بررسي امور ايمني وحفاظت گردش الكترونيكي اطلاعات

SECURITY WORKING GROUP (SWG)

9=گروه كاري بررسي پيام هاي استاندارد ترابري و حمل ونقل

TRANSPORT WORKING GROUP (TWG)

10-گروه كاري بررسي امور مربوط به حفاظت محيط زيست

ENVIRONMENT PROTECTION WORKING GROUP ( EPG)

هيات نمايندگي وزارت بازرگاني جمهوري اسلامي ايران براي نخستين بار در يازدهميناجلاس AFACT(مالزي آبان ماه 1374)حضور پيدا كرد ومتعاقباً‌ در دوازدهمين اجلاس عمومي آن ( فيليپين خرداد 1375) ، بعنوان تنها كشور غرب آسيا ، رسماًعضويت آن سازمان را احراز نمود.

ساختار تشكيلاتي “ كميته ملي اديفاكت ايران “

“ كميته ملي اديفاكت ايران “كه نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در “ شوراي تسهيل تجاري و بازرگاني الكترونيكي آسيا اقيانوسيه ( AFACT) “ را برعهده دارد درمردادماه 1379با مشاركت ديگر وزارت خانه ها وموسسات ذيربط درمعاونت برنامه ريزي واطلاع رساني وزارت بازرگاني و چارچوب تشكيلاتي وموسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني تاسسي شد هر يك از وزارت خانه ها ،‌سازمان ها وموسسات دولتي ،‌با توجه به حيطه كار تخصصي خود ، مسئوليت يا عضويت يكي از گروه هاي كاري موجود در “ كميته ملي اديفاكت ايران “را عهده دار مي باشند.

گروه كاري آگاه سازي و آموزش ( AEG)

فعاليت هاي اين گروه كاري عمدتاً‌ مربوط به گسترش فرهنگ و همچنين آموزش و آگاه سازي عوامل مربوط درامور بازرگاني كشور مي شود.

استمرار برگزاري دوره هاي آموزشي تجارت الكترونيكي EDI و اديفاكت جهت مديران و كارشناسان كشور ، برپايي همايش هاي تخصصي و كارگاه هاي و آموزشي با همكاري مراجع.

گروه كاري خريد( PWG)

داخلي و بيـن المللـي ، استفـاده از مشـاوره فني وتخصصي منابع ومراجع ايراني وبين المللي ، تامين ، ترجمه ونشر كتب ، مقالات وساير مطالب علمي وآموزشي.

گروه كاري تخصصي بررسي امور گمركي ( CWG)

طــــراحي واجـــــــــراي مـوفـقـيـت آمـيــزپـــروژه آسـيــكــــودا

( AUTOMATED SYSTEM FOR CUSTOMS DATA – ASYCUDA) دربخش صادرات گمرك و همچنين استمرار برنامه ريزي و اقدام در زمينه اعمال و بهره گيري از اين سيستم در بخش واردات ،‌دست آوردهاي حاصله از سوي گمرك ايران درزمينه مطالعات كارشناسي ، اجرا و راه اندازي پروژه ياد شده براي بررسي پيام هاي استاندارد اديفاكت در امور گمركي مي باشد.

گروه كاري بررسي امور مالي ( FWG)

اين گروه تخصصي عهده دار مطالعه كارشناسي ، طراحي و ارائه پينشهاد پيام هاي استاندارد اديفاكت در زمينه عمليات ومبادلات مالي و بانكي مي باشد. ضمناً‌اقدامات مطالعاتي و اجرائي گسترده اي از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با اعمال بهره گيري از سيستم “ سوئيفت “انجام گرفته است .

گروه كاري بررس امور حقوقي( LWG)

بررسي ،‌چاره انديشي ، رفع مشكلات ، طرح دعاوي و انواع مسائل حقوقي مربوط به استفاده از رايانه براي برقراري ارتباط و انجام معاملات به صورت الكترونيكي بين اشخاص حقيقي و حقوقي را مد نظر دارد.

مضافاًاين گروه كاري با اتخاذ و اعمال دو ره يافت :

الف پيش بيني چگونگي حل مسالئ حقوقي با استفاده از قوانين موجود

ب- ارائه راه حل ها و پيشنهاد ها جهت تطبيق قوانين موجود با فن آوري هاي نوين در راه تحقق اهداف و برنامه هاي حيطه تخصصي خود تلاش مي نمايند.

گروه كاري ارزيابي امور فني پيام هاي اديفاكت( TAG)

فعاليت هاي اين گروه كاري شامل ارزيابي فني و تخصصي پيام هاي اديفاكت دربخش هاي گوناگون بازرگاني وارائه پيشنهاد هاو طرح هاي مربوط به“ شواري تسهيل تجاري وبازرگاني الكترونيكي آسيا اقيانوسيه “‌ مي شود.ارزيابي تخصصي و ساختاري پيام هاي استاندارد ايفاكت كه از سوي ديگر گروه هاي كاري تهيه وارائه مي شود ،‌ پشتيباني فني گروه هاي كاري تخصصي، بررسي فني انطباق پيام هاي مصوبه “ شوراي تسهيل تجاري و بازرگاني الكترونيكي آسيا اقيانوسيه “ با وضعيت و شرايط داخلي كشور و وارسي نهائي تغييرات اعمال شده در پيام هاي پيشين ، اهم وظايف اين گروه كاري را تشكيل ميدهند.

گروه كاري XML&EDI

يكي ديگر از گروه هاي كاري كميته ملي اديفاكت ايران گروه كاري XMLمي باشد . اين گروه براي اولين بار در اجلاس هفدهم AFACTدركشور كره تاسيس گرديد. فعاليت اين گروه كاري شامل بررسي و تطبيق پيام هاي تجاري منطبق براستانداردهاي EANCOMو EDIبا ساختارهاي XML و تحقيق جهت توسعه استانداردهاي داده هاي XMLدرصنعت مي باشد.

لازم به ذكر است XMLاستاندارد خاصي است كه توسط كنسرسيوم (W3C)WORLD WIDEWEBبمنظور ارائه وتبادل الكترونيكي فرم ها و اطلاعات تجاري در شبكه اينترنت طراحي شده است .هدف بكارگيري XMLامكان پذير نمـودن ارتباطات “ CONSUMER TO ,“ BUSINESS TO CONSUMER “,“ BUSINESS TO BUSINESS “

BUSINESS روي شبكه اينترنت با استفاده از استانداردهاي EDI است كه باعث كاهش هزينه ها و افزايش كارائي تبادل اطلاعات تجاري خواهد گرديد.

فعاليت هاي گروه كاري ياد شده در سه سطح و مقطع ملي ، منطقه اي وبين امللي قابل تفكيك است .

گروه كاري بررسي امور ترابري (T WG)

اين گروه عمدتاً عهده دار بررسي ، ارزيابي ، طراحي ، تدوينو ارائه پيشنهاد درزمينه پيام هاي استاندارد اديفاكت در بخش حمل ونقل ميباشد.

سوئيفت(SWIFT)

سوئيفت يك شبكه جهاني ارتباطات مالي است . بانكها و سازمانهائي كه اين استاندارد را به خدمت مي گيرند مي توانند تمامي پيامهاي خود را براساس استاندارد ارسال و دريافت نمايند. مزاياي انجام كار با اين استاندارد بشرح زير ميباشد :

1-افزايش سرعت كار به ميزان حداقل دو برابر

2-برخورداري از امنيت بيشتر و جلوگيري از هر نوع سوء استفاده

3- كاهش هزينه در مقايسه با ساير سيستم هاي مخابراتي

4- صرفه جوئي در بكار گيري نيروي انساني

5-برخورداري از دقت بيشتر و به حداقل رسيدن اشتباهات

انتقالاتارزي بين بانكي ، معاملات ارزي ، حواله هاي ارزي صادره ، وصولي هاي ارزي ، اوراق بهادار اعتبارات اسنادي و ضمانت نامه هاي ارزي از عمده پيام هائي هستند كه از طريق اين شبكه پردازش مي گردند.

مزيت هاي تجارت الكترونيكي :

-افزايش رشد تجارت

-افزايش فروش

-افزايش درآمد

-افزايش سرمايه گذاري

-افزايش سطح رفاه زندگي مردم

-ايجاد فرصت هاي تجاري جديد براي صنايع و بنگاه هاي بازرگاني ( ناشي از رفع تبعيضات و تحصيل امتيازات تجاري حاصل از مذاكرات بين دولتها

-افزايش فرصت هاي جديد شغلي ( كارآفريني نسل جوان در دراز مدت )

-افزايش قابل ملاحظه امنيت دسترسي به بازارهاي صادراتي ناشي از تثبيتتعرفه ها .

-افزايش تضمين بازارها وثبات دسترسي به آنها ناشي از بكار گيري قواعدمتحدالشكل درتمامي كشورهاي عضو سازمان هاي جهاني

-امكان ارائه خدمات ومحصولات درسطح جهاني

-جلوگيري ازاتلاف وقت و كاهش ترددهاي بي مورد

-كمك به منابع انرژي و محيط زيست

-كاهش هزينه هاي سربار و ايجاد رقابت درسطح بين الملل

-دسترسي سريع به اطلاعات

-عدم حضور واسطه

-كاهش هزينه هاي تبليغات كالا به ويژه در سطح بين المللي

-ورود به بازارهاي فرامنطقه اي در جهت بازاريابي جهاني

نيازها :

-يك سيستم بانكي روان و دقيق

-قوانين گمركي ،‌مالياتي و بانكداري الكترونيك

-كد تجاري محصول

-تهيه و تدوين نظام ملي اطلاعات ونظام حقوقي اطلاع رساني ( كپي رايت )

-امنيت اطلاعات

-محرمانه بودن اطلاعات شخصي ( PRIVACY )

-تطبيق مقررات ملي با مقررات متحد الشكل بين المللي

-توسعه تكنولوژي عام ( GENERIC)مانند ميكرو الكترونيك ، مهندسي نرم افزار

-وجود يك بستر قانوني جهت اجراي تجارت الكترونيكي

-همكاري دانشگاه ها ، مراكز تحقيقاتي و سازمان هاي مختلف

-پذيرش اسناد الكترونيكي توسط قوه قضائيه ( بجاي اصل سند مالكيت )

-تامين صدور و بكارگيري كارت هاي اعتباري ونظام انتقال الكترونيكي اسناد توسط شبكه بانكي

-تامين خطوط ارتباطي پرسرعت ومطمئن و ايجاد بستر مخابراتي به شكل بي سيم

-معرفي مرجع نمونه گواهي امضاء ديجيتالي در كشور و تائيد احراز هويت خريدار و فروشنده توسط اين مرجع .


 
1384/11/24 دوشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما