پيمانكاران
تغيير در حوزه تعريف رشته‌هاي ماده (6) آيين‌نامه و اصلاح جداول آيين‌نامه طبقه‌بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران مصوبه شماره 48013/ ت23251 ه‍ مورخ 11/ 12/ 1381 هيات محترم وزيران  
.
 
1390/1/16 سه‌شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
فايل هاي مربوطه :

619.715 KB  
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما