1- ابلاغ مصوبه تشکیل کمیته فنی بازرگانی ارزیابی صلاحیت مناقصه گران شرکت ملی گاز ایران 
 
1394/5/25 يكشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
فايل هاي مربوطه :

416.03 KB  
..

اطلاعيه هاي جديدمجری سایت : شرکت سیگما