4- فهرست بلند سازندگان کالا و تجهیزات اختصاصی صنعت گاز جهت مناقصات محدود شرکتهای کارفرمایی تابعه 
1- فرم استعلام ارزیابی صلاحیت سازندگان و تولیدکنندگان کالای داخلی 
دریافت فایل PDF دریافت فایل WORD        تاریخ به روز رسانی 96/02/25

* کاربرگ تشخیص و ارزیابی صلاحیت سازندگان کالای داخلی جهت استفاده کارشناسان
دریافت فایل PDF  +  دریافت فایل WORD
 
2- مناقصه گران ایستگاه های تقلیل فشار و اندازه گیری گاز
دریافت فایل PDF
      به روز رسانی 97/05/09

* کاربرگ ارزیابی دوره ای عملکرد مناقصه گران ایستگاه های تقلیل فشار و اندازه گیری گاز جهت تمدید اعتبار رتبه صلاحیت
دریافت فایل PDF  و    دریافت فایل WORD
3- سازندگان صلاحیتدار شیرهای توپی فولادی 
 
دریافت فایل PDF      به روزرسانی 96/03/28

* کاربرگ ارزیابی دوره ای عملکرد مناقصه گران شیرهای توپی فولادی جهت تمدید اعتبار رتبه صلاحیت
دریافت فایل PDF    و  دریافت فایل WORD
4- تولیدکنندگان صلاحیتدار لوله و اتصالات پلی اتیلن گاز 
دریافت فایل PDF        به روزرسانی 97/07/01

* کاربرگ ارزیابی دوره ای عملکرد مناقصه گران لوله و اتصالات پلی اتیلن گازجهت تمدید اعتبار رتبه صلاحیت 
دریافت فایل PDF    و      دریافت فایل WORD 
5- تولید کنندگان داخلی و خارجی گرانول پلی اتیلن گاز
دریافت فایل PDF         به روزرسانی 97/04/25

 
1394/5/12 دوشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..

اطلاعيه هاي جديدمجری سایت : شرکت سیگما