امور تخصصي بازرگاني
امور تخصصي بازرگاني 
تأمين نياز رو به رشد صنعت گاز به كالا و خدمات ، مستلزم مجموعه اي از مهارتهاي برجسته حرفه اي، نوآوريها ي فني و نيز رابطه نزديك دو جانبه با شركتهاي تابعه ، و مناقصه گران و همكاران و تلاش در جلب رضايت آنها است.

امور تخصصي بازرگاني با مجموعه ايي از افراد توانمند در يك مجموعه دانش محور وبا سنتهاي برجسته حرفه اي و موقعيت پيشرو با تمام امكانات در خدمت تأمين اين نياز است.

اين امور راهنمايي ، نظارت و كنترل بر عملكرد بازرگاني شركتهاي تابعه را از وظايف خود مي داند ودر جهت تحقيق و توسعه ساخت داخل از هر كوششي دريغ نمي نمايد و تهيه قراردادهاي تيپ و دستورالعملهاي بازرگاني و ارزيابي منابع و خدمات را بعهده داردادامه مطلب

 
1388/3/11 دوشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..


مجری سایت : شرکت سیگما