امور تخصصي بازرگاني
امور تخصصي بازرگاني 
بخشي از وظايف امور تخصصي بازرگاني شامل:
 • تدوين سيستمهاي كنترلي و نظارتي در نظام بازرگاني و نظارت بر استقرار سيستمهاي مربوطه در كليه شركتها
 • توسعه كيفي واحدهاي مطالعاتي در خصوص بهبود و ارتقاء روشها ، مقررات و سيستمهاي بازرگاني و پيماني
 • شناسايي اقلام پرمصرف شركتها و اولويت بندي آنها بمنظور برنامه ريزي در ساخت داخل
 • تهيه و جمع آوري مشخصات فني ، نقشه ها، استانداردها، روشهاي توليد قطعات ، ماشين آلات و مواد مورد نياز واحدهاي ستادي شركت ملي گاز و شركتهاي تابعه جهت ساخت داخل
 • فراهم نمودن تسهيلات لازم در ساخت كالاهاي نمونه و نظارت بر ساخت آنها مطابق با استانداردهاي مصوب
 • گزينش بهترين و اقتصادي ترين منابع تأمين كالا و بهنگام نمودن آنها و نيز تهيه فهرست منابع تأمين با ذكر مشخصات كامل آنها و اعلام آن به مبادي ذيربط
 • انجام مطالعات در زمينه هاي فرايندهاي بازرگاني و پيماني
 • انجام فرايند ارزيابي صلاحيت منابع تأمين كالاي داخلي و خارجي برابر مفاد أئين نامه اجرائي بند "الف" ماده 26 قانون برگزاري مناقصات و انتشار فهرست منابع صلاحيت دار به نحو مقتضي.
 • تيپ بندي پيمانهاي مناسب با انواع قراردادها
 • پياده سازي سيستم يكپارچه اطلاعاتي در جهت جلوگيري از رشد سيستم هاي متفاوت و حفظ يكنواختي بين سيستمها
 • تهيه تدوين الگوهاي استاندارد و يكنواخت تداركاتي

 
1388/3/11 دوشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..


مجری سایت : شرکت سیگما