امور تخصصي بازرگاني
فرم اطلاعات قراردادهاي شركت ملي گاز ايران و تعيين ظرفيت كاري مناقصه گران 
لطفاٌجهت رؤيت نامه هاي تشخيص صلاحيت و كنترل ظرفيت مشاوران و پيمانكاران    اينجا     و تعيين ظرفيت كاري مناقصه گران اينجا را كليك فرمائيد. 

 

لطفاٌ جهت دريافت فايل ليست قراردادهاي شركت ملي گاز ايران چهت تعيين ظرفيت كاري مناقصه گران  اينجا را كليك فرمائيد


 ورود به فرم اطلاعات قراردادهاي شركت ملي گاز ايران

لطفاٌ هنگام ثبت اطلاعات به موارد ذيل توجه فرمائيد

 

 

1-در ثبت ارقام از هيچگونه علامتي استفاده نگردد

2- قرارداد به ماه و فقط با عدد ثبت گردد

3-در صورتيكه قراردادي فاقد اطلاعات مبلغ پيمان ، تاريخ شروع و مدت پيمان               مي باشد از ارسال آن خودداري فرمائيد


4- لطفاٌ قراردادهاي پيمانكار/مشاور در دو مرحله ارسال گردد.

   الف: در مرحله عقد قرارداد با پيمانكار /مشاورجهت ايجاد ظرفيت كاري

   ب : قراردادهائيكه بيش از 90% پيشرفت فيزيكي دارند جهت خارج كردن از ظرفيت         پيمانكار/ مشاور  

 

 
1388/3/16 شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..


مجری سایت : شرکت سیگما