آموزش سيستم خريد كالا در شركتها
شركت انتقال گاز ايران 
1391/1/30 چهارشنبه
....
شركت بازرگاني گاز ايران (آناظر: آقاي قجري) 
1391/1/30 چهارشنبه
....
منطقه نه عمليات انتقال گاز ساري(ناظر:ماشاءا...آخوندي)  
1390/11/5 چهارشنبه
....
منطقه شش عمليات انتقال گازبندر عباس(ناظر:ولي مهراني )  
1390/10/26 دوشنبه
....
شركت پالايش گاز ايلام (ناظر: حجت عابدي) 
1390/10/25 يكشنبه
....
شركت گاز استان اردبيل ( ناظر: آقاي محمد قجري)  
1390/10/18 يكشنبه
....
شركت گاز استان آذربايجان شرقي( ناظر: آقاي محمد قجري)  
1390/10/17 شنبه
....
منطقه سه عمليات انتقال گاز ري (ناظر: محمد قجري) 
1390/10/17 شنبه
....
شركت گاز استان سيستان و بلوچستان ( ناظر: آقاي محمد قجري)  
1390/10/17 شنبه
....
شركت پالايش گاز پارس جنوبي (عسلويه)( ناظر: حجت عابدي) 
1390/10/6 سه‌شنبه
....
شركت گاز استان گلستان (ناظر:حجت عابدي) 
1390/10/6 سه‌شنبه
....
شركت گاز استان مازندران (ناظر:حجت عابدي) 
1390/10/3 شنبه
....
شركت گاز استان فارس (ناظر:حجت عابدي) 
1390/10/3 شنبه
....
شركت پالايش گاز خانگيران (ناظر:محمد قجري)  
1390/9/28 دوشنبه
....
شركت پالايش گاز سرخون و قشم (ناظر:ولي مهراني) 
1390/9/28 دوشنبه
....
منطقه چهار عمليات انتقال گازمشهد(ناظر:ولي مهراني و ايرج كرمعليان) 
1390/9/26 شنبه
....
شركت گاز استان چهار محال بختياري (ناظر: محمد قجري) 
1390/9/26 شنبه
....
منطقه هفت انتقال گازهمدان(ناظر:ماشاءا...آخوندي) 
1390/9/23 چهارشنبه
....
شركت پالايش گاز بيد بلند(ناظر:محمد رضا قاسم زاده) 
1390/9/19 شنبه
....
شركت گاز استان كهكيلويه و بوير احمد ( ناظر: آقاي محمد قجري) 
1390/9/9 چهارشنبه
....
123>>>


مجری سایت : شرکت سیگما