مقررات وروشهاي بازرگاني و پيماني
اداره مقررات و روشهاي بازرگاني و پيماني 

اداره مقررات و روشهاي بازرگاني و پيماني با توجه به بسترهاي اطلاعاتي و تعامل دو جانبه / چند جانبه با كليه شركتهاي پالايشي / انتقال / مديريت ها و امورهاي مستقل و نهادهاي برون سازماني به منظور كاهش چالش ها و همگرا ساختن فرايندها در چارچوب قوانين و مقررات با ايجاد بانك هاي اطلاعاتي  و همچنين طراحي و پياده سازي برنامه هاي آموزشي در زمينه هاي بازرگاني و پيماني و ارائه راه حل ها ، با تقويت سطح مناسبي از حفاظت ها در مقابل تهديد ها ، به منظور ارتقاء و بهبود فرايند ها و كاهش چالش هاي درون و برون سازماني با ارتقاء سطح آگاهي و علمي همكاران تلاش روز افزون دارد. 


اداره مقررات و روشهاي بازرگاني و پيماني با توجه به بسترهاي اطلاعاتي و تعامل دو جانبه / چند جانبه با كليه شركتهاي پالايشي / انتقال / مديريت ها و امورهاي مستقل و نهادهاي برون سازماني به منظور كاهش چالش ها و همگرا ساختن فرايندها در چارچوب قوانين و مقررات با ايجاد بانك هاي اطلاعاتي  و همچنين طراحي و پياده سازي برنامه هاي آموزشي در زمينه هاي بازرگاني و پيماني و ارائه راه حل ها ، با تقويت سطح مناسبي از حفاظت ها در مقابل تهديد ها ، به منظور ارتقاء و بهبود فرايند ها و كاهش چالش هاي درون و برون سازماني با ارتقاء سطح آگاهي و علمي همكاران تلاش روز افزون دارد. 


1390/11/26 چهارشنبه
....
روشهای اجرائی و راهنمای تغذیه سیستم پیوسته و یکنواخت کالا 
1388/4/2 سه‌شنبه
....
فهرست سیستمهای بهبود و توسعه طرحها و سیستمهای بازرگانی و پیمانی 
 سیستم جامع بانک اطلاعات منابع دستگاه مرکزی و کنترل فرایند مناقصات

 پروژه در دست اقدام سیستم جامع خرید شرکت ملی گاز ایران

سیستم اطلاعات مدیریت پروژه بیع متقابل

سیستم جامع کنترل و مدیریت فرآیندهای مناقصات و بانک اطلاعات منابع

 سیستم پیوسته و یکنواخت کالا


1388/3/30 شنبه
....
فهرست روشها و دستورالعملهای اجرائی مقررات و روشهای بازرگانی 

 1

    نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات (ایران کد)

 88

2

  شناسه ملی اشخاص حقوقی

 88

3

 02-072/22-88

 روش اجرایی تهیه و تنظیم فرم فروش و واگذاری / برگشت کالای اسقاطی و یا خارج از رده (MT72/72R)     

 88

4

02-065-88

 دستورالعمل اجرایی تعیین تکلیف و فروش اموال و کالای مازاد و اسقاط در شرکتهای تابعه

 88

02-0390-88 

 دستورالعمل مجوز ترک تشریفات مناقصه و موارد عدم الزام به مناقصه

 88 

6

 01-085-87

روش اجرایی کالاهای تغییر شکل یافته

 88

 7

 01-040-87

 آئین نامه اجرایی نظام مستند سازی و اطلاع رسانی مناقصات

  88

8

 01-10-83

روش احرائی نحوه تعیین و تکلیف کالای مازاد ،ناباب، باقیمانده طرحها و اسقاط

 85

 9

 01-058-85

دستورالعمل فراخوان مناقصه ،مزایده و شناسایی منابع

 85

10

 02-053-84

دستورالعمل نحوه ادعای غرامت از بیمه گر ، حمل کننده و یا فروشنده

 85

11

 01-054-84

 روش اجرائی تهیه و تنظیم فرم لیست قطعات یدکی و اقلام مشابه (SPIR)

 84

 12

 01-056-84

 دستورالعمل انتقال و بازگردانیدن بموقع کانتینرهای مخصوص حمل کالا

 84

13

 01-057-84

دستورالعمل چگونگی تحویل و تحول اقلام موجودی انبار

 84

 

1388/3/26 سه‌شنبه
....
فهرست تیپ پیمانها و دستورالعملهای مصوب مقررات و روشهای پیمانی 

 1

 03-115-87

 دستورالعمل نحوه شمول شرکتهای ممنوع المعامله

 22/7/87

 2

 03-114-86

 تیپ پیمان نظافت و فضای سبز

 22/7/86

 3

 03-104-84

 تیپ پیمان خدمات حمل و نقل

 10/7/86

4

 03-029-86

 تیپ پیمان خدمات تخلیه ، بارگیری و جابجایی کالا در انبار

 24/5/86

5

 03-030-85

 تیپ پیمان خدمات آتش نشانی و ایمنی

 6/3/86

 6

 03-24-85

 پیمان حفاظت و حراست از اماکن ، اموال و تأ سیسات

 14/1/86

 7

 03-110-85

 تیپ پیمان تهیه و طبخ ، بسته بندی ، توزیع ، سرو غذا و اداره رستوران

 2/12/85

 8

 03-11-85

 تیپ قرارداد خرید داخلی

 12/10/85

9

 03-25-83

 قرارداد آموزش با افراد حقیقی غیر شاغل در شرکت

 14/8/85

 10

 03-106-84

 قرارداد آموزش با افراد حقوقی

14/8/85

 11

 03-109-84

 دستورالعمل نحوه تسویه کسری کالای تحویلی به پیمانکاران

 14/8/85

 12

 03-101-85  تیپ پیمان نگهداری و تعمیرات خطوط لوله گاز و تأسیسات وابسته به آن

 7/1/85

 13

 03-102-84

 تیپ پیمان خدمات راهبری و نگهداشت امور تأسیساتی و ساختمانی

 7/1/85

 14 03-103-84  تیپ پیمان خدمات پشتیبانی ، خدمات عمومی و تخصصی ، نظافتی و.....

 7/1/85

 15

 03-100-84

 تیپ پیمان رنگ آمیزی صنعتی ایستگاه تقویت فشار گاز

 7/1/85

                              ورود به بخش تدوین روشها و هماهنگی مقررات پیمانی
1388/3/25 دوشنبه
....
فهرست راهنمای تغذیه ،اصلاح وحذف اسناد سیستم پیوسته و یکنواخت کالا 


 1

 01-068-88  راهنمای تغذیه ، اصلاح ، حذف مراحل مزایده وسند فروش و برگشت از فروش کالای اسقاط یا خارج از رده(MT72/72R)

 88

2

 02-66-86

  راهنمای تغذیه ، اصلاح و حذف سند ایجاد سابقه در انبار اصلی  ( MT20)

 86

3

 02-061-85

 راهنمای انتقال کالا بین انبار اصلی و فرعی ( MT56/66)

 85

 4

 02-062-85

 راهنمای تغذیه دریافت کالا بین انبار اصلی و فرعی  (MT66R)

 85

5

 01-064-85

 راهنمای ایجاد سابقه اقلام مازاد پروژه و موجودی (MT30)

 85

6

02-032-84 

سفارش اقلام تقاضاها – خریدهای داخلی / خارجی  (MT33/35)

 84

 7

 01-044-84

 راهنمای تغذیه ، اصلاح ، حذف سند انتقال کالا بین انبارهای اصلی/دریافت کالا (MT67R)

 84

8

 02-045-84

 راهنمای تغذیه ، اصلاح و حذف انتقال کالا بین انبارهای اصلی / ارسال کالا (MT57&67)

 84

 9

02-046-84 

 راهنمای تغذیه ، اصلاح و تعدیل موجودی کالا - (کاهش / افزایش) (MT78/78R)

  84

10

 02-047-84

 راهنمای تغذیه ، اصلاح و حذف انتقال کالا داخل رمز سازمانی  ( MT64/64R)

 84

 11

 02-048-84

 راهنمای تعدیل موجودی کالا کاهش (MT75)

 84

12

 02-049-84

راهنمای تعدیل موجودی کالا افزایش (MT75R)

 84

 13

 02-052-84

 راهنمای شمارش موجودی انبار (MT80)

 84

14

 02-042-84

 راهنمای تغذیه ، اصلاح رسید کالا – خریدهای داخلی / خارجی   (MT43/45/43C/45C)

 84

15

 02-44-84

 راهنمای تغذیه ، اصلاح رسید کالای تعدیلی خریدهای محلی / متفرقه   (MT49/49C)

 84

 16

 02-15-83

 راهنمای تغذیه ، اصلاح ، حذف سند حواله صدور کالا (MT74)

 83

 17

 02-16-83

 راهنمای تغذیه ، اصلاح ، حذف سند برگشت کالابه انبار( MT74R)

 83

 18

 02-18-83

 راهنمای تغذیه ، اصلاح ، حذف تقاضای خرید اقلام مستمر موجودی  انبار( MT31)

 83

1388/3/23 شنبه
....
فهرست روش اجرایی تهیه و تنظیم اسناد سیستم پیوسته و یکنواخت کالا 

 1

 131

 شماره گذاری اسناد سیستم پیوسته و یکنواخت کالا-89

 اسفند 88

 2

 02-076/20/88

 روش اجرائی تهیه و تنظیم سند ایجاد سابقه اقلام مازاد واسقاط (MT76R)

 بهمن 88

 3

01-075-14-83 

 روش اجرائی سند تعدیل موجودی  انبار (MT75/75R)

 تیر84

 4

01-026-17-83

 روش اجرائی تقاضای خرید کالای پروژه / خرید مستقیم (MT26)

 تیر 84

 5

01-030-19-83 

 روش اجرائی ایجاد سابقه اقلام مازاد پروژه و موجودی (MT30)

 خرداد84

 6

01-073-21-83 

 روش اجرائی سند درخواست / فروش کالا به اشخاص ثالث (MT71/73)

خرداد 84 

 7

 01-072-22-83

 روش اجرائی فروش و واگذاری کالای مازاد و اسقاط (MT72)

 خرداد 84

 8

 01-020/34-84

 روش احرائی ایجاد ،اصلاح و حذف سابقه کالا در انبار اصلی  (MT20)

آذر 84

 9

 01-080/035-84  روش احرائی بازرسی و شمارش کالا در انبار  (MT80)

دی 84

 10

 01-023/036-84  روش احرائی ایجاد سابقه کالای موجودی در انبار فرعی  (MT23)

 آذر 84

 11

01-066/037-84 

 روش احرائی سند انتقال کالا بین انبارهای اصلی و فرعی  (MT66/66R)

 دی 84

 12

01-036/038-84 

 روش احرائی درخواست کالاهای برنامه ای و تعمیرات اساسی (MT36)

 آذر 84

 13

 01-065-13-83

 روش اجرائی انتقال کالا بین رمزهای سازمانی (MT65/65R)

 تیر 83

 14

 01-011-11-83

 روش اجرائی تهیه و تنظیم فرم پیشنهادی طبقه بندی کالا (MT11)

 تیر 83

 15

 01-067-12-83

 روش اجرائی انتقال کالا بین انبارهای اصلی (MT67/67R)

 خرداد83

 16

 01-04/04-83

 روش اجرائی تهیه و تنظیم سند رسید کالادر انبار MT43/45/49))

 خرداد83

 17

 01-064-01-83

 انتقال کالا داخل رمز سازمانی( MT64/64R)

 خرداد83

 18

 01-74-01-82

 روش اجرائی تهیه و تنظیم سند حواله کالا از انبار(MT74  )

 شهریور 82

 19

 01-74-02-82

 روش اجرائی تهیه و تنظیم سند برگشت  کالابه انبار (MT74R)

 شهریور 82

 20

 01-031-03/82

 روش اجرائی تهیه و تنظیم تقاضای خرید اقلام موجودی مستمر انبار MT31))

 شهریور 82

 21

 01-03/05-82

 روش اجرائی تهیه و تنظیم سفارش خرید (داخلی و خارجی) (MT33/35)

 بهمن 82

                                          ورود به بخش تدوین روشها و هماهنگی مقررات بازرگانی

1388/3/18 دوشنبه
....
فهرست روش اجرايي تهيه و تنظيم اسناد سيستم پيوسته و يكنواخت كالا 

1- شماره گذاري اسناد سيستم پيوسته و يکنواخت کالا  بولتن (131)

فروردين1386 

2- دستورالعمل مجوز ترک تشريفات مناقصه 

 مهرماه 1385

3- روش اجرايي نحوه تعيين وتكليف كالاي مازاد ،ناباب، باقيمانده طرحها واسقاط 

 خردادماه 1385

4- دستورالعمل نحوه ادعاي غرامت و يا فروشندگان کالااز بيمه گر ، حمل کننده 

 ارديبهشت ماه1385

5-روش اجرايي تهيه و تنظيم فرم ليست قطعات يدکي و اقلام مشابه (SPIR) 

 بهمن ماه 1384

6-روش اجرايي تهيه وتنظيم سندانتقال كالا بين انبارهاي اصلي وفرعي(MT66/66R)

 دي ماه 1384

 7روش اجرايي بازرسي و شمارش کالا در انبار(MT80) 

  دي ماه 1384

 8- روش اجرايي ايجاد،اصلاح وحذف سابقه کالا در انبار اصلي (MT20)

 آذرماه 1384

 9-روش اجرايي تنظيم درخواست کالاهاي برنامه اي و تعميرات اساسي (MT36)  

  آذرماه 1384

 10- روش اجرايي ايجاد سابقه کالاي موجودي در انبار فرعي (MT23)

  آذرماه 1384

11-روش اجرايي تقاضاي خريد کالاي پروژه / خريد مستقيم(MT26)  

تيرماه1384 

 12- روش اجرايي تهيه و تنظيم سند تعديل موجودي انبار (MT75)

 تيرماه1384

13- روش اجرايي و فروش كالا به اشخاص ثالث (MT71/73)

خردادماه 1384 

14- روش اجرايي ايجاد سابقه اقلام مازادپروژه و موجودي (MT30) 

خردادماه 1384 

15- روش اجرايي ايجاد سابقه اقلام مازاد و اسقاط (MT76) 

خردادماه 1384 

16- روش اجرايي فروش/واگذاري كالاهاي مازاد و اسقاط (MT72)

خردادماه 1384 

17- دستورالعمل انتقال و بازگردانيدن بموقع کانتينرهاي مخصوص حمل کالا 

 اسفندماه1384

18- دستور العمل چگونگي تحويل و تحول اقلام موجودي انبارها

 اسفندماه1384

19- روش اجرائي تهيه و تنظيم سند برگشت کالا به انبار (MT74R) 

مهرماه1383 

20-روش اجرايي نقل وانتقال كالابين رمزهاي سازماني دريك انبار اصلي(MT65/65R)

 تيرماه1383

 21- روش اجرايي تنظيم فرم پيشنهادي طبقه بندي کالا(MT11)

 تيرماه1383

22- روش اجرايي تهيه وتنظيم سندنقل وانتقال كالا بين انبارهاي اصلي(MT67/67R) 

خردادماه1383  

23-روش اجرايي رسيد كالا در انبار (MT43/45/49)

خردادماه1383  

24- روش اجرايي انتقال كالا داخل رمز سازمان(MT64/64R)

 فروردين ماه1383

25-روش اجرائي تهيه و تنظيم سفارش خريد (داخلي وخارجي) (MT33/35)

  بهمن ماه1382

26- روش اجرايي تهيه و تنظيم تقاضاي خريد اقلام موجودي مستمر (MT31) 

شهريورماه1382 

27- روش اجرائي تهيه و تنظيم سند حواله صدور کالا از انبار (MT74)

شهريورماه1382

1386/4/31 يكشنبه
....
فهرست راهنماي تغذيه ،اصلاح وحذف اسناد سيستم پيوسته و يكنواخت كالا 

 شرح

تاريخ تصويب

1- انتقال کالابين انبارهاي اصلي وفرعي(MT56&MT66)

خردادماه1385

2- دريافت كالا از انبارهاي اصلي و فرعي/اصلي(MT66R)

 ارديبهشت ماه1385

3- ايجاد سابقه  اقلام مازاد پروژه و موجودي(MT30)

 ارديبهشت ماه1385

4- تعديل موجودي اقلام مازاد /اسقاطي /قابل بازسازي (MT76&MT76R)

 ارديبهشت ماه1385

5- تعديل موجودي کالا - (کاهش /افزايش ) (MT78&MT78R)

 آبانماه 1384

6- شمارش موجودي انبار(MT80)

مهرماه 1384

7 - انتقال کالا داخل رمز سازماني(MT64/64R)

  شهريورماه 1384

8- تعديل موجودي کالا - افزايش(MT75R)

   شهريورماه 1384

9- تعديل موجودي کالا - كاهش (MT75)

    شهريورماه 1384

10-  انتقال کالا بين انبارهاي اصلي / ارسال کالا (MT57&MT67)

  مردادماه 1384

11- انتقال کالا بين انبارهاي اصلي / دريافت كا لا(MT67R)

   مردادماه 1384

12-رسيد كالاخريدهاي داخلي / خارجي(MT43/45/43C/45C)

 تيرماه 1384

-13رسيد كالاي تعديلي خريدهاي محلي – متفرقه (MT49/49C)

   تيرماه 1384

14-  سفارش اقلام تقاضاها – خريدهاي داخلي / خارجي(MT33/35)

  ارديبهشت ماه 1384

15-  تقاضاي خريداقلام مستمرموجودي انبار(MT31)

 آذرماه 1383

16- درخواست صدور کالا از انبار(MT74)

 مهرماه 1383

17-  درخواست برگشت کالا به انبار (MT74R)

  مهرماه 1383

 18-
1386/4/26 سه‌شنبه
....
فهرست تيپ پيمانها و دستورالعملهاي مصوب مقررات و روشهاي پيماني 

فهرست تيپ پيمانهاي مصوب اداره مقررات و روشهاي پيماني

 شرح

 تاريخ تصويب

 بر اساس درخواست

1-تيپ پيمان نظافت و فضاي سبز

22/7/1386  

 عمومي

2- تيپ پيمان خدمات حمل و نقل

 10/07/1386

 عمومي

3- تيپ پيمان خدمات تخليه ، بارگيري و جابجايي كالا در انبار

 24/05/1386

 عمومي

2-تيپ پيمان خدمات آتش نشاني و ايمني

6/3/1386

عمومي

3-تيپ پيمان حفاظت و حراست از اماكن،اموال و تأسيسات

14/1/1386

عمومي

4- تيپ پيمان تهيه و طبخ ،بسته بندي ، توزيع ، سرو غذا و اداره رستوران

2/12/1385

شركتهاي پالايشي

5- قرارداد تيپ خريد كالا

12/10/1385 

عمومي

6- قرارداد آموزشي با اشخاص حقوقي

14/8/1385

عمومي

7- قرارداد آموزشي با اشخاص حقيقي غيرشاغل در شركت

14/8/1385

عمومي

8-  دستورالعمل نحوه تسويه کسري کالاي تحويلي به  پيمانکاران

14/8/1385 

عمومي

9- دستورالعمل مجوز ترك تشريفات مناقصه و موارد عدم الزام به مناقصه

2 /7/1385

عمومي

10- تيپ پيمان تأمين خدمات حمل و نقل

  24/3/1385

مديريت عمليات

11- تيپ پيمان رنگ آميزي صنعتي ايستگاه تقويت فشار گاز

7/1/1385

مديريت عمليات

12- تيپ پيمان تهيه ، طبخ ،بسته بندي ،توزيع،سرو غذا و اداره رستوران

7/1/1385

مديريت عمليات

13- تيپ پيمان خدمات پشتيباني ،خدمات عمومي و تخصصي ،نظافتي و ...

7/1/1385

مديريت عمليات

14- تيپ پيمان خدمات راهبري و نگهداشت امور تأسيساتي و ساختمانها

7/1/1385 

 مديريت عمليات 

15- تيپ پيمان نگهداري و تعميرات خطوط لوله گاز و تأسيسات وابسته به آن

 7/1/1385 

 مديريت عمليات 

16- دستورالعمل نحوه شمول شركتهاي ممنوع المعامله  

  22/7/1387                                    

                      عمومي         

                                                                                                             
1386/4/23 شنبه
....


مجری سایت : شرکت سیگما