فهرست روشها و دستورالعملهای اجرائی مقررات و روشهای بازرگانی 

 1

    نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات (ایران کد)

 88

2

  شناسه ملی اشخاص حقوقی

 88

3

 02-072/22-88

 روش اجرایی تهیه و تنظیم فرم فروش و واگذاری / برگشت کالای اسقاطی و یا خارج از رده (MT72/72R)     

 88

4

02-065-88

 دستورالعمل اجرایی تعیین تکلیف و فروش اموال و کالای مازاد و اسقاط در شرکتهای تابعه

 88

02-0390-88 

 دستورالعمل مجوز ترک تشریفات مناقصه و موارد عدم الزام به مناقصه

 88 

6

 01-085-87

روش اجرایی کالاهای تغییر شکل یافته

 88

 7

 01-040-87

 آئین نامه اجرایی نظام مستند سازی و اطلاع رسانی مناقصات

  88

8

 01-10-83

روش احرائی نحوه تعیین و تکلیف کالای مازاد ،ناباب، باقیمانده طرحها و اسقاط

 85

 9

 01-058-85

دستورالعمل فراخوان مناقصه ،مزایده و شناسایی منابع

 85

10

 02-053-84

دستورالعمل نحوه ادعای غرامت از بیمه گر ، حمل کننده و یا فروشنده

 85

11

 01-054-84

 روش اجرائی تهیه و تنظیم فرم لیست قطعات یدکی و اقلام مشابه (SPIR)

 84

 12

 01-056-84

 دستورالعمل انتقال و بازگردانیدن بموقع کانتینرهای مخصوص حمل کالا

 84

13

 01-057-84

دستورالعمل چگونگی تحویل و تحول اقلام موجودی انبار

 84

 

 
1388/3/26 سه‌شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..

پربيننده ترين مطالبمجری سایت : شرکت سیگما