فهرست راهنماي تغذيه ،اصلاح وحذف اسناد سيستم پيوسته و يكنواخت كالا 

 شرح

تاريخ تصويب

1- انتقال کالابين انبارهاي اصلي وفرعي(MT56&MT66)

خردادماه1385

2- دريافت كالا از انبارهاي اصلي و فرعي/اصلي(MT66R)

 ارديبهشت ماه1385

3- ايجاد سابقه  اقلام مازاد پروژه و موجودي(MT30)

 ارديبهشت ماه1385

4- تعديل موجودي اقلام مازاد /اسقاطي /قابل بازسازي (MT76&MT76R)

 ارديبهشت ماه1385

5- تعديل موجودي کالا - (کاهش /افزايش ) (MT78&MT78R)

 آبانماه 1384

6- شمارش موجودي انبار(MT80)

مهرماه 1384

7 - انتقال کالا داخل رمز سازماني(MT64/64R)

  شهريورماه 1384

8- تعديل موجودي کالا - افزايش(MT75R)

   شهريورماه 1384

9- تعديل موجودي کالا - كاهش (MT75)

    شهريورماه 1384

10-  انتقال کالا بين انبارهاي اصلي / ارسال کالا (MT57&MT67)

  مردادماه 1384

11- انتقال کالا بين انبارهاي اصلي / دريافت كا لا(MT67R)

   مردادماه 1384

12-رسيد كالاخريدهاي داخلي / خارجي(MT43/45/43C/45C)

 تيرماه 1384

-13رسيد كالاي تعديلي خريدهاي محلي – متفرقه (MT49/49C)

   تيرماه 1384

14-  سفارش اقلام تقاضاها – خريدهاي داخلي / خارجي(MT33/35)

  ارديبهشت ماه 1384

15-  تقاضاي خريداقلام مستمرموجودي انبار(MT31)

 آذرماه 1383

16- درخواست صدور کالا از انبار(MT74)

 مهرماه 1383

17-  درخواست برگشت کالا به انبار (MT74R)

  مهرماه 1383

 18-
 
1386/4/26 سه‌شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..

پربيننده ترين مطالبمجری سایت : شرکت سیگما