مقررات وروشهاي بازرگاني و پيماني
فهرست روش اجرايي تهيه و تنظيم اسناد سيستم پيوسته و يكنواخت كالا 

1- شماره گذاري اسناد سيستم پيوسته و يکنواخت کالا  بولتن (131)

فروردين1386 

2- دستورالعمل مجوز ترک تشريفات مناقصه 

 مهرماه 1385

3- روش اجرايي نحوه تعيين وتكليف كالاي مازاد ،ناباب، باقيمانده طرحها واسقاط 

 خردادماه 1385

4- دستورالعمل نحوه ادعاي غرامت و يا فروشندگان کالااز بيمه گر ، حمل کننده 

 ارديبهشت ماه1385

5-روش اجرايي تهيه و تنظيم فرم ليست قطعات يدکي و اقلام مشابه (SPIR) 

 بهمن ماه 1384

6-روش اجرايي تهيه وتنظيم سندانتقال كالا بين انبارهاي اصلي وفرعي(MT66/66R)

 دي ماه 1384

 7روش اجرايي بازرسي و شمارش کالا در انبار(MT80) 

  دي ماه 1384

 8- روش اجرايي ايجاد،اصلاح وحذف سابقه کالا در انبار اصلي (MT20)

 آذرماه 1384

 9-روش اجرايي تنظيم درخواست کالاهاي برنامه اي و تعميرات اساسي (MT36)  

  آذرماه 1384

 10- روش اجرايي ايجاد سابقه کالاي موجودي در انبار فرعي (MT23)

  آذرماه 1384

11-روش اجرايي تقاضاي خريد کالاي پروژه / خريد مستقيم(MT26)  

تيرماه1384 

 12- روش اجرايي تهيه و تنظيم سند تعديل موجودي انبار (MT75)

 تيرماه1384

13- روش اجرايي و فروش كالا به اشخاص ثالث (MT71/73)

خردادماه 1384 

14- روش اجرايي ايجاد سابقه اقلام مازادپروژه و موجودي (MT30) 

خردادماه 1384 

15- روش اجرايي ايجاد سابقه اقلام مازاد و اسقاط (MT76) 

خردادماه 1384 

16- روش اجرايي فروش/واگذاري كالاهاي مازاد و اسقاط (MT72)

خردادماه 1384 

17- دستورالعمل انتقال و بازگردانيدن بموقع کانتينرهاي مخصوص حمل کالا 

 اسفندماه1384

18- دستور العمل چگونگي تحويل و تحول اقلام موجودي انبارها

 اسفندماه1384

19- روش اجرائي تهيه و تنظيم سند برگشت کالا به انبار (MT74R) 

مهرماه1383 

20-روش اجرايي نقل وانتقال كالابين رمزهاي سازماني دريك انبار اصلي(MT65/65R)

 تيرماه1383

 21- روش اجرايي تنظيم فرم پيشنهادي طبقه بندي کالا(MT11)

 تيرماه1383

22- روش اجرايي تهيه وتنظيم سندنقل وانتقال كالا بين انبارهاي اصلي(MT67/67R) 

خردادماه1383  

23-روش اجرايي رسيد كالا در انبار (MT43/45/49)

خردادماه1383  

24- روش اجرايي انتقال كالا داخل رمز سازمان(MT64/64R)

 فروردين ماه1383

25-روش اجرائي تهيه و تنظيم سفارش خريد (داخلي وخارجي) (MT33/35)

  بهمن ماه1382

26- روش اجرايي تهيه و تنظيم تقاضاي خريد اقلام موجودي مستمر (MT31) 

شهريورماه1382 

27- روش اجرائي تهيه و تنظيم سند حواله صدور کالا از انبار (MT74)

شهريورماه1382

 
1386/4/31 يكشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما