مقررات وروشهاي بازرگاني و پيماني
فهرست راهنمای تغذیه ،اصلاح وحذف اسناد سیستم پیوسته و یکنواخت کالا 


 1

 01-068-88  راهنمای تغذیه ، اصلاح ، حذف مراحل مزایده وسند فروش و برگشت از فروش کالای اسقاط یا خارج از رده(MT72/72R)

 88

2

 02-66-86

  راهنمای تغذیه ، اصلاح و حذف سند ایجاد سابقه در انبار اصلی  ( MT20)

 86

3

 02-061-85

 راهنمای انتقال کالا بین انبار اصلی و فرعی ( MT56/66)

 85

 4

 02-062-85

 راهنمای تغذیه دریافت کالا بین انبار اصلی و فرعی  (MT66R)

 85

5

 01-064-85

 راهنمای ایجاد سابقه اقلام مازاد پروژه و موجودی (MT30)

 85

6

02-032-84 

سفارش اقلام تقاضاها – خریدهای داخلی / خارجی  (MT33/35)

 84

 7

 01-044-84

 راهنمای تغذیه ، اصلاح ، حذف سند انتقال کالا بین انبارهای اصلی/دریافت کالا (MT67R)

 84

8

 02-045-84

 راهنمای تغذیه ، اصلاح و حذف انتقال کالا بین انبارهای اصلی / ارسال کالا (MT57&67)

 84

 9

02-046-84 

 راهنمای تغذیه ، اصلاح و تعدیل موجودی کالا - (کاهش / افزایش) (MT78/78R)

  84

10

 02-047-84

 راهنمای تغذیه ، اصلاح و حذف انتقال کالا داخل رمز سازمانی  ( MT64/64R)

 84

 11

 02-048-84

 راهنمای تعدیل موجودی کالا کاهش (MT75)

 84

12

 02-049-84

راهنمای تعدیل موجودی کالا افزایش (MT75R)

 84

 13

 02-052-84

 راهنمای شمارش موجودی انبار (MT80)

 84

14

 02-042-84

 راهنمای تغذیه ، اصلاح رسید کالا – خریدهای داخلی / خارجی   (MT43/45/43C/45C)

 84

15

 02-44-84

 راهنمای تغذیه ، اصلاح رسید کالای تعدیلی خریدهای محلی / متفرقه   (MT49/49C)

 84

 16

 02-15-83

 راهنمای تغذیه ، اصلاح ، حذف سند حواله صدور کالا (MT74)

 83

 17

 02-16-83

 راهنمای تغذیه ، اصلاح ، حذف سند برگشت کالابه انبار( MT74R)

 83

 18

 02-18-83

 راهنمای تغذیه ، اصلاح ، حذف تقاضای خرید اقلام مستمر موجودی  انبار( MT31)

 83

 
1388/3/23 شنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما