مقررات وروشهاي بازرگاني و پيماني
فهرست روش اجرایی تهیه و تنظیم اسناد سیستم پیوسته و یکنواخت کالا 

 1

 131

 شماره گذاری اسناد سیستم پیوسته و یکنواخت کالا-89

 اسفند 88

 2

 02-076/20/88

 روش اجرائی تهیه و تنظیم سند ایجاد سابقه اقلام مازاد واسقاط (MT76R)

 بهمن 88

 3

01-075-14-83 

 روش اجرائی سند تعدیل موجودی  انبار (MT75/75R)

 تیر84

 4

01-026-17-83

 روش اجرائی تقاضای خرید کالای پروژه / خرید مستقیم (MT26)

 تیر 84

 5

01-030-19-83 

 روش اجرائی ایجاد سابقه اقلام مازاد پروژه و موجودی (MT30)

 خرداد84

 6

01-073-21-83 

 روش اجرائی سند درخواست / فروش کالا به اشخاص ثالث (MT71/73)

خرداد 84 

 7

 01-072-22-83

 روش اجرائی فروش و واگذاری کالای مازاد و اسقاط (MT72)

 خرداد 84

 8

 01-020/34-84

 روش احرائی ایجاد ،اصلاح و حذف سابقه کالا در انبار اصلی  (MT20)

آذر 84

 9

 01-080/035-84  روش احرائی بازرسی و شمارش کالا در انبار  (MT80)

دی 84

 10

 01-023/036-84  روش احرائی ایجاد سابقه کالای موجودی در انبار فرعی  (MT23)

 آذر 84

 11

01-066/037-84 

 روش احرائی سند انتقال کالا بین انبارهای اصلی و فرعی  (MT66/66R)

 دی 84

 12

01-036/038-84 

 روش احرائی درخواست کالاهای برنامه ای و تعمیرات اساسی (MT36)

 آذر 84

 13

 01-065-13-83

 روش اجرائی انتقال کالا بین رمزهای سازمانی (MT65/65R)

 تیر 83

 14

 01-011-11-83

 روش اجرائی تهیه و تنظیم فرم پیشنهادی طبقه بندی کالا (MT11)

 تیر 83

 15

 01-067-12-83

 روش اجرائی انتقال کالا بین انبارهای اصلی (MT67/67R)

 خرداد83

 16

 01-04/04-83

 روش اجرائی تهیه و تنظیم سند رسید کالادر انبار MT43/45/49))

 خرداد83

 17

 01-064-01-83

 انتقال کالا داخل رمز سازمانی( MT64/64R)

 خرداد83

 18

 01-74-01-82

 روش اجرائی تهیه و تنظیم سند حواله کالا از انبار(MT74  )

 شهریور 82

 19

 01-74-02-82

 روش اجرائی تهیه و تنظیم سند برگشت  کالابه انبار (MT74R)

 شهریور 82

 20

 01-031-03/82

 روش اجرائی تهیه و تنظیم تقاضای خرید اقلام موجودی مستمر انبار MT31))

 شهریور 82

 21

 01-03/05-82

 روش اجرائی تهیه و تنظیم سفارش خرید (داخلی و خارجی) (MT33/35)

 بهمن 82

                                          ورود به بخش تدوین روشها و هماهنگی مقررات بازرگانی

 
1388/3/18 دوشنبه 
نسخه قابل چاپبازگشت
..
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما