معاونت غذا و دارويي وزارت بهداشت
بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص تحويل سوابق و پرونده‌هاي توليدکنندگان و مواد و فرآورده‌هاي غذايي،آشاميدني، آرايشي و بهداشتي تحت نظارت (16/12/90) 

 بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص تحويل سوابق و پرونده‌هاي توليدکنندگان و مواد و فرآورده‌هاي غذايي،آشاميدني، آرايشي و بهداشتي تحت نظارت
 

 

  معاون سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت بخشنامه شماره 16382/675/د مورخ 24/11/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

پيرو تفويض اختيارات اين سازمان به آن معاونت و با توجه به اسکن تمامي پرونده‌ها و سوابق مربوط به توليدکنندگان مواد و فرآورده‌هاي خوراکي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و ايجاد پرونده الکترونيکي، به منظور تسهيل و تسريع در فرآيند نظارت و ارزيابي و صدور پروانه‌ها و مجوزهاي توليد، خواهشمند است دستور فرمائيد نسبت به معرفي نماينده تامل الاختيار جهت دريافت سوابق و پرونده‌هاي فيزيکي توليدکنندگان تحت نظارت آن دانشگاه اقدامات لازم معمول گردد. لازم به ذکر است قبل از اعزام نماينده با شماره تلفن 09194855261-66954442 آقاي آهونبر هماهنگي‌هاي لازم به عمل آيد.

1390/12/17 چهارشنبه
....
بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص ارائه پيشنهادات و طرح‌هاي تحقيقاتي در مورد حليت و حرمت مواد و فرآورده‌هاي دارويي، غذايي، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي و تجهيزات و ملزومات پزشکي (16/12/90) 

 بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص ارائه پيشنهادات و طرح‌هاي تحقيقاتي در مورد حليت و حرمت مواد و فرآورده‌هاي دارويي، غذايي، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي و تجهيزات و ملزومات پزشکي
 

 

  وزارت بهداشت و درمان و آموزش بخشنامه شماره 123512/675 مورخ 16/12/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

در راستاي عمل به احکام و الزامات دين مبين اسلام و لزوم رعايت حليت و حرمت مواد و فرآورده‌هاي دارويي، غذايي، آشاميدني، آرايشي و ملزومات پزشکي مورد مصرف مردم عزيزمان و با عنايت به تنوع روزافزون توليد و فرآوري مواد و فرآورده‌هاي مذکور، بدينوسيله از تمامي موسسات تحقيقاتي و پژوهشي، مراکز آموزش عالي، متخصصين و پژوهشگران دعوت به عمل مي آورد تا با ارسال پيشنهادات و پروپزال‌ها  و طرح‌هاي تحقيقاتي در زمينه‌هاي مشروح ذيل به مرکز تحقيقات حلال سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي، ما را در نيل به وظايف قانوني و حفظ و صيانت از سلامت و بهداشت جامعه ياري نمايند. «نحوه توليد، فرآوري، شناسايي و کنترل – ويژگيها و ضوابط- مراحل و چگونگي بازرسي و ارزيابي- تقلبات – شيوه‌هاي نمونه برداري و آزمون –‌ها و تجارت کشورها در زمينه حليت و حرمت فرآورده‌هاي مذکور غذاهاي اصلاح ژنتيک شده و افزودني‌هاي بکاررفته در آنها». پيشنهادات و پروپزال‌ها و طرح‌ها و امکانات به دفتر اين معاونت واقع در طبقه پنجم ساختمان شماره يک سازمان غذا و دارو، خيابان فخر رازي، خيابان انقلاب ارسال نمايند.

1390/12/17 چهارشنبه
....
بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص درج آرم سازمان غذا و دارو و شماره پروانه بهداشتي ساخت يا واردات يا شناسه نظارت بر روي برچسب مواد و فرآورده‌هاي غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي توليد داخل و وارداتي (07/12/90) 

بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص درج آرم سازمان غذا و دارو و شماره پروانه بهداشتي ساخت يا واردات يا شناسه نظارت بر روي برچسب مواد و فرآورده‌هاي غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي توليد داخل و وارداتي
 

 

 معاون وزير و رئيس سازمان وزارت بهداشت و درمان بخشنامه شماره 17373/655/د مورخ 6/12/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

پيرو نامه شماره 14781/655/د مورخ 28/10/90 در خصوص درج آرم سازمان غذا و دارو و شماره پروانه بهداشتي ساخت يا واردات بر روي برچسب مواد و فراورده‌هاي غذايي، آشاميدني، ارايشي و بهداشتي توليد داخل و وارداتي به اطلاع مي رساند: 1- آرم سازمان و شماره شناسه نظارت بهداشتي مطابق نمونه (format) پيوست و موارد مندرج در نامه فوق الذکر بر روي برچسب مواد و فراورده‌هاي غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مشمول شناسه نظارت (کد بهداشتي) نيز با رعايت ضوابط برچسب گذاري درج شود.2- تاريخ اعلام شده جهت اجراي طرح فوق از تاريخ 1/1/91 قابل تغيير نبوده، ليکن شامل برچسب‌هاي موجود در انبارها نمي باشد. توليدکنندگان و واردکنندگان مي بايست از هم اکنون نسبت به طراحي و چاپ برچسب با آرم سازمان اقدام و از تاريخ مذکور برچسب‌هاي چاپ جديد را الصاق نمايند و با هماهنگي و مجوز معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي مربوطه برچسب‌هاي موجود (چاپ شده از قبل) را در مدت معيني در سال 91 استفاده کنند.
 3- آرم سازمان غذا و دارو و شماره پروانه ترجيحا با کد رنگهاي ذکر شده چاپ گردد. ليکن در موارد خاص و براي برچسب‌هايي که در طراحي و چاپ آنها امکان استفاده از رنگهاي ذکر شده در نامه فوق الاشاره وجود ندارند، چاپ به صورت تک رنگ از نظر اين سازمان بلامانع است.
 4- تمامي اطلاعات مربوط به درج آرم سازمان و شماره پروانه بهداشتي ساخت و واردات و شناسه نظارت بهداشتي و فايل‌هاي مربوطه با فرمت ‌هاي photoshop, pdf, word در سايت اين سازمان به آدرس http://fdo.behdasht.gov.ir در بخش (منوي) معاونت غذا يا ليست اخبار صفحه اصلي جهت بهره‌برداري لازم موجود مي باشد.

1390/12/8 دوشنبه
....
بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص اطلاعات مربوط به شرکتهاي پخش سراسري دارو (07/12/90) 

 بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص اطلاعات مربوط به شرکتهاي پخش سراسري دارو
 

 

  دفتر نظارت و ارزيابي دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بخشنامه شماره 119022/665 مورخ 3/12/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

به استحضار مي رساند، جهت بررسي موضوع تمديد مجوز فعاليت آن شرکت اطلاعات نامبرده در ذيل مورد نياز مي باشد. ضروريست مراتب در اسرع وقت تکميل و جهت بررسي موضوع در اسرع وقت به اين سازمان ارسال گردند.1- شعب فعال شرکت (به تفکيک نام استان و شهرستان محل فعاليت). 2- نام استان‌هايي که از شعب استان مجاور آن شرکت پوشش دهي مي شوند. ( به انضمام نام استان مجاور). 3- نمايندگي‌هاي فعال شرکت (به انضمام نام استان محل فعاليت). 4- آدرس دقيق دفتر مرکزي شرکت. 5- آدرس دقيق انبار مرکزي شرکت.

1390/12/8 دوشنبه
....
بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص اعلام راي کميسيون در مورد تفويض اختيار واردات مواد اوليه (06/12/90) 

 بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص اعلام راي کميسيون در مورد تفويض اختيار واردات مواد اوليه

 

معاون دارو وزارت بهداشت و درمان بخشنامه شماره 117284/665 مورخ 1/12/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

با توجه به مصوبه جلسه مورخ 10/11/90 کميسيون قانوني تشخيص صلاحيت (ساخت و ورود دارو و مواد بيولوژيک) در خصوص تفويض اختيار انجام امور واردات مواد اوليه ثبت شده مورد استفاده در توليد فرآورده‌هاي مکمل، شير مصنوعي و غذاهاي ويژه داراي پروانه ساخت معتبر با قبول کليه شرايط قانوني و حقوقي لازم در خصوص اطمينان از سلامت و ايمني و کيفيت کالا مقتضي است کليه کارخانجات و واحدهاي توليدي نسبت به ارائه مدارک و تعهدات لازم و در صورت دارا بودن شرايط بهينه توليد و کنترل کيفي طبق دستورالعمل مربوط تا 15 اسفند ماه سال جاري براي اعلام نام مواد اوليه و شرکتهاي متقاضي به گمرک ايران اقدام نمايند.

1390/12/6 شنبه
....
بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص اعلام ريکال مکمل supplus meds (06/12/90) 

 بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص اعلام ريکال مکمل supplus meds

 

معاون دارو و وزارت بهداشت و درمان بخشنامه شماره 115792/665 مورخ 29/11/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

با توجه به عدم رعايت تعهدات توسط شرکت طبيعت زنده در ارتباط با مکمل supplus meds، مقتضي است از توزيع فرآورده مذکور خودداري نموده و نسبت به جمع‌آوري فرآورده مذکور از سطح عرضه اقدام و نتيجه را به اين معاونت منعکس فرماييد.

1390/12/6 شنبه
....
بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص امحاء مواد اوليه تحت کنترل (06/12/90) 

 بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص امحاء مواد اوليه تحت کنترل

 

معاون دارو و وزارت بهداشت و درمان بخشنامه شماره 116937/665 مورخ 30/11/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

با توجه به سياستهاي اين معاونت در خصوص نظارت بهينه بر روي مواد اوليه و داروهاي فرايند شده تحت کنترل مقتضي است از تاريخ 1/1/91 کليه مراحل مربوط به امحاء مواد اوليه و فرايند شده دارويي تحت کنترل (از جمله سودوافدرين، دي فنوکسيلات، ترامادول و کدئين) کارخانجات توليدي و شرکتهاي وارداتي با هماهنگي و نظارت کارشناسان اداره مواد و داروهاي تحت کنترل اين معاونت صورت گرفته و لازم است محمولة امحائي تحت کنترل به صورت جداگانه امحاء گرديده و در صورت لزوم و صلاحديد نسبت به نمونه برداري و ارسال آن به آزمايشگاه کنترل غذا و دارو اقدام خواهد شد.

1390/12/6 شنبه
....
بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص افزايش قيمت تمام شده داروهاي وارداتي (16/11/90) 

 بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص افزايش قيمت تمام شده داروهاي وارداتي

 

   معاون وزير و رئيس سازمان غذا و دارو بخشنامه شماره 110447/655 مورخ 11/11/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

همانگونه که مستحضريد افزايش قيمت تمام شده داروهاي وارداتي ناشي از برخي عوامل موثر در قيمت تمام شده از جمله تغيير نرخ ارز و عدم همکاري بانکهاي خارجي در خصوص هزينه‌هاي نقل و انتقال ارز دور از انتظار نمي باشد با توجه به اينکه امکان افزايش قيمت دارو نيز در راستاي حمايت از مصرف کنندگان و اقشار آسيب پذير وجود ندارد. لذا به منظور پيشگيري از هر گونه افزايش قيمت و تامين به موقع دارو در جهت حفظ و استمرار بازار شرکتهاي خارجي در ايران انتظار مي رود آن شرکت محترم با هماهنگي و پيگيري لازم نسبت به کاهش قيمت ارزي داروهاي وارداتي تحت مسئوليت خود اقدام و نتيجه را به اين سازمان اعلام نمايد. بديهي است ادامه استمرار فعاليت شرکت‌هاي خارجي در کشور با توجه به شرايط حساس کنوني منوط به همکاري و تعامل بيشتر آنهاست.

1390/11/16 يكشنبه
....
بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص درج آرم سازمان غذا و دارو و شماره پروانه بهداشتي ساخت يا واردات بر روي برچسب مواد و فرآورده‌هاي غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي توليد داخل و وارداتي (09/11/90) 

 بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص درج آرم سازمان غذا و دارو و شماره پروانه بهداشتي ساخت يا واردات بر روي برچسب مواد و فرآورده‌هاي غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي توليد داخل و وارداتي

 

   معاون وزير و رئيس سازمان غذا و دارو بخشنامه شماره 14781/655/د مورخ 28/10/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

با توجه به تشكيل سازمان غذا و دارو و لزوم ايجاد يكپارچگي در نحوه درج شماره پروانه ها و مجوزهاي بهداشتي صادره از سوي سازمان و معاونت هاي غذا و دارو دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور بر روي برچسب هاي مواد و فرآورده هاي خواركي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي توليد داخل و وارداتي، مقرر گرديده از تاريخ 1/1/1391 تمامي توليد كنندگان و واردكنندگان مطابق نمونه (format) پيوست آرم سازمان غذا و دارو و شماره پروانه بهداشتي ساخت يا واردات را بر روي برچسب مواد و فرآورده هاي غذايي، آشاميدني، آرايشي وبهداشتي توليد داخل و وارداتي با رعايت ضوابط برچسب گذاري و موارد مشروح ذيل درج نمايند. آرم و شماره پروانه بهداشتي ترجيحا به صورت رنگي و با كد رنگهاي

ذكر شده و نسبت طول به عرض =1.45  چاپ گردد. آرم و شماره پروانه بهداشتي‌همانند ساير اطلاعات‌اصلي برچسب مي بايستي خوانا، ‌شفاف

و غير قابل پاك شدن طراحي و چاپ شود. آرم و شماره پروانه بهداشتي در بزرگترين سطح در معرض ديد بسته بندي (سطح اصلي) فرآورده مي‌بايست طراحي و چاپ شود. براي برچسب هاي با مساحت مساوي و بيشتر از 100 (يكصد) سانتي متر مربع، يك درصد از سطح برچسب به آرم سازمان و شماره پروانه اختصاص يافته و با نسبت هاي طول به عرض مذكور چاپ گردد. براي برچسب هاي با مساحت كمتر از 100 (يكصد) سانتي متر مربع، دو درصد از سطح برچسب به آرم سازمان و شماره پروانه اختصاص يافته و با نسبت هاي طول به عرض مذكور چاپ گردد. در خاتمه تاكيد ميگردد ضمن رعايت ضوابط برچسب گذاري اين سازمان توسط شركتهاي واردكننده و واحدهاي توليدي استفاده از هرگونه علائم و يا عبارات كه باعث گمراه شدن مصرف كننده گردد، ممنوع بوده و مطابق قوانين و مقررات اقدامات لازم به عمل خواهد آمد.

1390/11/9 يكشنبه
....
بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص ارائه خدمات تخصصي برچسب کنترل اصالت و سلامت( 26/10/90) 

 بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص ارائه خدمات تخصصي برچسب کنترل اصالت و سلامت

 

       معاون غذا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بخشنامه شماره 104565/675 مورخ 21/10/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

با عنايت به اهميت ايمني و سلامت فرآورده‌هاي دارويي، غذايي، آرايشي، بهداشتي و تجهيزات و ملزومات پزشکي براي ايجاد نظام رديابي و شناسايي فرآورده‌هاي مذکور و در راستاي سياست‌هاي دولت محترم در خصوص مبارزه با قاچاق و تقلب کالا و حفظ سلامت جامعه از شرکتهايي که امکانات و توان ارائه خدمات مذکور با شرايط تعيين شده از طرف سازمان غذا و دارو را دارا مي‌باشند دعوت به همکاري مي‌گردد. شرايط تعيين شده بر روي سايت سازمان غذا و دارو به نشاني www.fdo.behdasht.gov.ir قابل مشاهده مي‌باشد. بديهي است شرکتهاي مذکور شرايط عمومي و مجوزهاي لازم را از ارگانهاي ذي‌صلاح بايد دريافت نموده باشند. شرکتهايي که شرايط ذکر شده را دارا مي‌باشند تا تاريخ 30/10/90 مي‌بايست درخواست خود را با مستندات در خصوص معرفي توانايي‌هاي خود به دفتر اين معاونت واقع در طبقه پنجم ساختمان شماره يک سازمان غذا و دارو – خيابان فخر رازي – خيابان انقلاب ارسال نمايند.

جهت مشاهده، نسخه الصاقي را کليک نماييد.

1390/10/26 دوشنبه
....
بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص دستورالعمل ارزشيابي شرکت‌هاي پخش دارو (20/10/90) 

 بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص دستورالعمل ارزشيابي شرکت‌هاي پخش دارو
 

 

   معاون دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بخشنامه شماره 14075/665/د مورخ 19/10/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

پيرو نامه شماره 21839/665 مورخ 4/11/89 درمورد نحوه ارزشيابي عملکرد شرکتهاي پخش دارو مقرر فرمائيد ترتيبي اتخاذ شود تا در برنامه زمان‌بندي شده مشخص ارزشيابي نهايي شرکتها در پايان سال 1390 صورت گرفته و گزارش آن با در نظر گرفتن شاخص‌هاي مندرج در فرم پيوست بخشنامه فوق‌الذکر حداکثر پايان سال جاري ارسال شود. يادآوري مي‌شود: 1- تمديد مجوز فعاليت شرکتهاي پخش دارو در کميسيون قانوني مرکز در پايان سالجاري با بررسي موارد زير تصميم‌گيري خواهد شد: گزارش ارزشيابي انجام شده توسط دانشگاه‌هاي علوم پزشکي کشور، تاسيس حداقل 10 شعبه استاني که پنج شعبه استاني آن (با اولويت قرارداد با شرکتهاي پخش استاني موجود) در مناطق مورد نياز اعلام شده باشد، تحقق درصد پوشش توزيع دارو در استانها با توجه به سنوات فعاليت شرکت طبق آئين‌‌نامه جاري، 2- فهرست شرکتهاي مجاز پخش سراسري دارو (مندرج در سايت سازمان غذا و دارو) و طبق فرم پيوست ارزشيابي شوند. 3- ارزشيابي شرکتهاي مجاز پخش استاني در مناطق مورد نياز اعلام شده (موضوع بخشنامه شماره 45213/665 مورخ 9/5/90) انجام گرديده و نتيجه به همراه ساير مدارک لازم جهت بررسي در کميسيون قانوني مرکز ارسال شود. بديهي است ادامه فعاليت شرکتهاي پخش استاني در ساير استانها منوط به رعايت بند 3 نامه شماره 45085/665 مورخ 8/5/90 خواهد بود.

1390/10/20 سه‌شنبه
....
بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص داروهاي سوء مصرف (20/10/90) 

 بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص داروهاي سوء مصرف
 

 

   معاون دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بخشنامه شماره 100991/665 مورخ 13/10/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

پيرو نامه شماره 92353/665 مورخ 21/9/90 در خصوص واريز ما به التفاوت مبالغ دريافت شده حاصل از فروش داروهاي با احتمال سوء مصرف مقتضي است، دستور فرمائيد با توجه به مفاد نامه فوق‌الذکر تا تاريخ 30/10/90 وجوه حاصله مربوط به سال 1389 به شماره حساب 1380 خزانه داري کل واريز و از مکاتبات غيرضرور جدا خودداري فرمائيد.

1390/10/20 سه‌شنبه
....
بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص نظارت بر توزيع و عرضه داروهاي تحت کنترل (18/10/90) 

بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص نظارت بر توزيع و عرضه داروهاي تحت کنترل
 

 

   معاون دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بخشنامه شماره 99782/665 مورخ 10/10/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

پيرو نامه شماره 11951/665 مورخ 20/9/90 موارد ذيل جهت آگاهي و دستور اقدام لازم ارسال مي‌گردد: 1 – فروش داروهاي تحت کنترل (آنتي هيستامين، دکونژستات، ترامادول و ديفنوکسيلات) به صورت ويزيتوري و يا پخش استاني ممنوع بوده و فقط بايد از طريق شعب خود شرکت انجام شود. 2 – سهميه‌بندي اعلام شده در نامه فوق‌الذکر تا سقف بسته‌هاي اعلام شده مي‌باشد. بعنوان مثال: در داروخانه‌هاي شبانه‌روزي با هر K بيشتر از 20 بسته قرص آنتي هيستامين دکونژستانت از يک پخش سراسري در هر ماه نمي‌توانند دريافت نمايند. 3 – شرکت مکلف است تمام اطلاعات مورد درخواست معاونت غذا و دارو دانشگاهها را در اسرع وقت و بدون کم و کاست و به صورت دقيق ارائه نمايند. ضمناً در صورت مشاهده هر گونه قصور و تخطي از ضوابط و مقررات ابلاغ شده مراتب از طريق مراجع قضايي مربوطه پيگيري خواهد شد.

1390/10/18 يكشنبه
....
بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص عدم خريد محلول ضدعفوني‌کننده پويدون آيوداين از منابع غيررسمي و غيرمجاز (05/10/90) 

 بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص عدم خريد محلول ضدعفوني‌کننده پويدون آيوداين از منابع غيررسمي و غيرمجاز

 

  معاون دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بخشنامه شماره 95074/665 مورخ 27/9/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

با توجه به گزارشات واصله در خصوص مصرف محلول ضدعفوني‌کننده پويدون آيوداين غيرمجاز و فاقد مجوز در بعضي نقاط کشور و با عنايت به ميزان مصرف و اهميت محلول فوق‌الذکر در کنترل عفونت‌ها، مقرر فرمائيد ضمن اطلاع‌رساني لازم، ترتيبي اتخاذ گردد که بيمارستان‌ها و داروخانه‌هاي تابعه از خريد محلول ضدعفوني‌کننده پويدون آيوداين از منابع غيررسمي و غيرمجاز اکيدا خودداري نموده و در صورت مواجهه با چنين مواردي، نسبت به معرفي آنها اقدام تا در جهت حفظ سلامت بيماران و جلوگيري از ايجاد اختلال در سيستم دارويي کشور، اقدامات لازم به عمل آيد.

1390/10/5 دوشنبه
....
بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص عدم ممنوعيت ورود قرص‌هاي جوشان مکمل مشابه توليد داخل (05/10/90) 

 بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص عدم ممنوعيت ورود قرص‌هاي جوشان مکمل مشابه توليد داخل
 

 

   معاون دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بخشنامه شماره 95546/665 مورخ 29/9/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

با توجه به راي پانزدهمين جلسه کميسيون قانوني تشخيص (صلاحيت ساخت و ورود دارو و مواد بيولوژيک) مورخ 21/9/90 به اطلاع مي‌رساند ورود قرص‌هاي جوشان مکمل که مشابه توليد داخل دارد، ممنوع است. براي ساير فرآورده‌هاي جوشان وارداتي به مدت يکسال جهت توليد داخل مهلت داده مي‌شود.

1390/10/5 دوشنبه
....
بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص خدمات پرتودهي سازمان انرژي اتمي ايران (05/10/90) 

 بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص خدمات پرتودهي سازمان انرژي اتمي ايران

 

   سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بخشنامه شماره 12229/675/د مورخ 23/9/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

به پيوست رونوشت‌نامه شماره 20306/9 مورخ 2/9/90 سازمان انرژي اتمي ايران در خصوص نحوه انجام خدمات پرتودهي محصولات آرايشي و بهداشتي، غذايي و دارويي توسط پژوهشکده کاربرد پرتوها جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد.

    توجه: متن نامه شماره 020306/9 مورخ 2/9/90 سازمان انرژي اتمي ايران به شرح زير مي‌باشد.

بنا به تصميمات متخذه به اطلاع مي‌رساند، از مورخ 1/11/90 انجام خدمات پرتودهي محصولات آرايشي و بهداشتي، دارويي و غذايي توسط پژوهشکده کاربرد پرتوها تنها پس از ارائه پروانه ساخت معتبر و يا تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي معاونت غذا و دارو امکان‌پذير مي‌باشد.

1390/10/5 دوشنبه
....
بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص مرگ مشکوک به مصرف سفترياکسون (05/10/90) 

 بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص مرگ مشکوک به مصرف سفترياکسون

 

  1. معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي سازمان غذا و دارو بخشنامه شماره 6699/400 مورخ 9/9/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

با توجه به ثبت 71 مورد مشکوک به مصرف سفترياکسون طي سال‌هاي 1377 لغايت شهريورماه 1390 در مرکز ADR ايران و با توجه به گزارش موارد متعددي از عوارض شديد و تهديدکننده حيات ناشي از مصرف اين دارو، لطفا دستور فرماييد بخشنامه پيوست به نحو مقتضي و در اسرع وقت به اطلاع تمامي افراد شاغل در حرف پزشکي در کليه مراکز دولتي و خصوصي تابعه اعم از شبکه‌هاي بهداشتي- درماني، مطب‌ها، درمانگاه‌ها، بيمارستان‌ها و داروخانه‌ها رسانده شود.

بخشنامه سفترياکسون

با توجه به ثبت 71 مورد مرگ مشکوک به مصرف سفترياکسون طي سالهاي 1377 الي شهريور 1390 در مرکز ADR ايران و نظر به اينکه اين فرآورده بيشترين تعداد عوارض (2388 مورد از 28251 مورد بيمار دچار عارضه به ثبت رسيده در مرکز ADR ايران) و نيز بيشترين تعداد موارد مرگ مرتبط با مصرف دارو را در بانک اطلاعاتي عوارض به ثبت رسيده در مرکز ADR ايران به خود اختصاص مي‌دهد، رعايت موارد زير توسط کليه شاغلين حرف پزشکي در تمامي مراکز درماني دولتي و خصوصي الزامي است. بديهي است عدم رعايت موارد زير، پيگرد قانوني خواهد داشت و براساس قانون برخورد خواهد شد. 1- تجويز و مصرف سفترياکسون در مواردي مانند سرماخوردگي و ساير مواردي که از جمله موارد مصرف تاييد شده اين فرآورده نيست، جدا خودداري شود. 2- از تزريق سريع وريدي سفترياکسون جدا خودداري شده، انفوزين وريدي در محلول مناسب حداقل 15 الي 30 دقيقه به طول انجامد. 3- پيش از تجويز يا تزريق سفترياکسون، حتما در مورد سابقه حساسيت دارويي بيمار نسبت به سفترياکسون يا ساير سفالوسپورين‌ها (مانند سفالکسين، سفالوتين، سفيکسيم، سفتازيديم، سفازولين و ...) يا پني‌سيلين‌ها از بيمار سوال شود. مصرف سفترياکسون در بيماران با سابقه حساسيت به سفترياکسون يا ساير سفالوسپورين‌ها ممنوع مي‌باشد. همچنين با توجه به حساسيت متقاطع پني‌سيلين‌ها و سفالوسپورين‌ها، در صورت وجود سابقه حساسيت به پني‌سيلين‌ها نيز تجويز اين فرآورده فقط در مواقع بسيار ضروري و با احتياط فراوان صورت پذيرد. 4- تزريق سفترياکسون بايد صرفا توسط افراد مجرب، در مراکز مجهز به سيستم احياء انجام گيرد و از تزريق توسط افراد غيرحرفه‌اي يا در مکان‌هاي غير از مراکز درماني مجهز به امکانات احياء جدا خودداري شود. 5- مصرف همزمان سفترياکسون با محلول‌ها يا فرآورده‌هاي حاوي کلسيم در نوزادان حتي به صورت انفوزيون از رگهاي متفاوت ممنوع مي‌باشد.6- حتي الامکان از مصرف محلول‌ها يا فرآورده‌هاي حاوي کلسيم تا 48 ساعت پس از آخرين دوز سفترياکسون در تمام گروه‌هاي سني اجتناب گردد. 7- مصرف سفترياکسون در نوزادان مبتلا به هايپربيلي روبينميا، به ويژه نوزادان نارس، ممنوع مي‌باشد. مطالعات نشان داده است که سفترياکسون قادر به جابجايي بيلي روبين از محل اتصال به آلبومين سرم مي‌باشد و لذا امکان ايجاد انسفالوپاتي ناشي از افزايش بيلي روبين در اين بيماران مطرح مي‌باشد. 8- استفاده از رقيق کننده‌هاي حاوي کلسيم، مانند محلول رينگر، به منظور آماده‌سازي سفترياکسون جهت تزريق ممنوع مي‌باشد. 9- مسئولين فني داروخانه‌ها بايد از تحويل بدون نسخه اين فرآورده (همانند ساير داروهاي تحت نسخه) جدا خودداري نمايند، بديهي است تحويل بدون نسخه دارو پيگرد قانوني داشت و براساس قانون برخورد خواهد شد.

1390/10/5 دوشنبه
....
بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص تهيه و تأمين مواد اوليه از منابع داخلي به مدت شش ماه (03/10/90) 

 بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص تهيه و تأمين مواد اوليه از منابع داخلي به مدت شش ماه

 

  معاون دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بخشنامه شماره 94053/665 مورخ 23/9/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

پيرو نامه شماره 59175/665 مورخ 15/6/1390 و با عنايت به رأي کميسيون قانوني ماده 20 (صلاحيت ساخت و ورود دارو و مواد بيولوژيک) مورخ 7/6/90 مبني بر عدم صدور مجوز واردات به مواد اوليه دارويي که به اندازه کافي و لازم در داخل کشور توليد مي‌شوند و از نظر کمي، کيفي و قيمت مورد تائيد سازمان غذا و دارو بوده و نياز کشور و مردم را تأمين مي‌‌نمايند، به اطلاع مي‌رساند به منظور جلوگيري از بروز کمبودهاي دارويي از اين تاريخ به مدت شش ماه به کليه شرکتهاي داروسازي مهلت داده مي‌شود تا هماهنگي‌هاي لازم در خصوص تهيه و تأمين مواداوليه از منابع داخلي (انجام آزمايشات فرآهمي زيستي، پايداري ...) را بعمل آورند. بديهي است پس از تاريخ مذکور مجوز واردات جهت مواد اوليه توليد داخل که مشمول شرايط فوق مي‌باشند صادر نمي‌گردد و کليه مسئوليتها به عهده آن شرکت خواهد بود. بديهي است در شرايط خاص و موارد اضطرار معاونت دارو راسا تصميم‌گيري خواهد نمود.

1390/10/3 شنبه
....
بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص نظارت بر توزيع و عرضه داروهاي تحت کنترل (27/09/90) 

 بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص نظارت بر توزيع و عرضه داروهاي تحت کنترل

 

  معاون دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بخشنامه شماره 11951/665/د مورخ 20/9/1390 را به شرح زير اعلام نموده است:

با توجه به دستورات اکيد مقام محترم وزارت متبوع، وزارت کشور و ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص افزايش نظارت و کنترل بر توزيع و عرضه داروهاي تحت کنترل از طرف شرکت‌هاي توزيع کننده اين داروها مجددا تاکيد مي‌نمايد مقتضي است، نسبت به توزيع اقلام دارويي مذکور به شرح جدول ذيل به داورخانه تحت پوشش اقدام نماييد. بديهي است، در صورت نياز تخصيص سهميه بيشتر با هماهنگي معاونت‌هاي غذا و دارو مربوطه امکان پذير خواهد بود. لازم به ذکر است ميزان اعلام شده بر پايه ضريب واحد بوده و ميزان تحويلي در هر ماه بر اساس ضريب داروخانه اعمال خواهد شد. ضمنا بخش‌هاي استاني مجاز به توزيع داروهاي جدول زير نمي‌باشد.

پايه توزيع براساس بسته صد عددي در هر ماه

نام دارو

شبانه‌روزي

روزانه

نيمه وقت

20

5

5

10

10

3

3

5

5

2

2

3

قرص آنتي هيستامين دکونژستانت

 قرص و کپسول ترامادول 50

قرص و کپسول ترامادول 100

 قرص ديفنوکسيلات

 
1390/9/27 يكشنبه
....
بخشنامه وزات بهداشت در خصوص افزايش قيمت داروهاي سوء‌مصرف و واريز تفاوت قيمت اين داروها به حساب خزانه داري کل کشور (27/09/90) 

 بخشنامه وزات بهداشت در خصوص افزايش قيمت داروهاي سوء‌مصرف و واريز تفاوت قيمت اين داروها به حساب خزانه داري کل کشور
 

 

   معاون دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بخشنامه شماره 92353/665 مورخ 21/9/1390 را به شرح زير اعلام نموده است:

با توجه به مصوبه مورخ 3/4/88 هيات محترم وزيران مبني بر افزايش قيمت داروهاي با احتمال سوء مصرف و واريز تفاوت قيمت اين داروه به حساب خزانه داري کل کشور مقتضي است دستور فرماييد نسبت به واريز مابه التفاوت مبالغ دريافت شده حاصل از فروش داروها در سال 1389 به حساب شماره 1380 خزانه داري کل حداکثر تا تاريخ 30/10/1390 اقدام و فيش آن را با هماهنگي اداره نظارت بر داروهاي تحت کنترل اين معاونت را به اداره کل امور مالي تحويل نموده و رسيد دريافت نمايند.

1390/9/27 يكشنبه
....
12345678910...>>>


مجری سایت : شرکت سیگما