سازمان توسعه تجارت ايران
قيمت پايه صادراتي برخي از کالاها (30/01/91) 

 قيمت پايه صادراتي برخي از کالاها
 

 

        سازمان توسعه تجارت ايران آخرين قيمتهاي پايه صادراتي را به شرح ذيل تعيين کرد:

گروه

نوع قيمت‌گذاري

شماره مصوبه

تاريخ مصوبه

قيمت جاري (دلار)

واحد

نام کالا

رديف

انواع كابل

تعيين قيمت

116/411/91

30/1/91

5/12

کيلوگرم

انواع کابل فشار قوي 230 کيلو ولت از مقطع 1400 ميلي متر و به بالا

1

انواع كابل

تعيين قيمت

116/411/91

30/1/91

5/11

کيلوگرم

انواع کابل فشار قوي 230 کيلو ولت با مقطع کمتر از 1400 ميلي متر

2

انواع كابل

تعيين قيمت

116/411/91

30/1/91

5/10

کيلوگرم

انواع کابل فشار قوي 132 کيلو ولت با مقطع کمتر از مقطع 800 ميليمتر و به بالا

3

انواع كابل

تعيين قيمت

116/411/91

30/1/91

5/9

کيلوگرم

انواع کابل فشار قوي 132 کيلو ولت با مقطع کمتر از 800 ميلي متر

4

 

 

1391/1/30 چهارشنبه
....
بخشنامه معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در خصوص ميزان فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا (21/01/91) 

 بخشنامه معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در خصوص ميزان فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا
 

 

  معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور بخشنامه شماره 177/91/200 مورخ 7/1/91 را به شرح زير اعلام نموده است:

در اجراي مصوبه شماره 752/ت477هـ مورخ 6/1/1391 هيئت محترم وزيران ميزان فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا به شرح جداول زير مي‌باشد. 1- کارمندان شاغل درمناطق کمتر توسعه يافته موضوع تصويبنامه شماره 76294/ت36095هـ مورخ 10/4/1388 هيئت وزيران و اصلاحات بعدي آن از فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه يافته با توجه به ضريب محروميت محل خدمت، بر مبناي حقوق ثابت (مجموع حق شعل و حق شاغل) و براساس جدول زير بهرهمند مي‌گردند.

جدول مناطق کمتر توسعه يافته

ضريب 9

ضريب 8

ضريب 7

ضريب 6

ضريب 5

ضريب محروميت

سطح مشاغل

رديف

25%

18%

15%

12%

9%

مشاغل تخصصي با مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد و بالاتر

1

20%

15%

11%

9%

6%

ساير مشاغل با هر مدرک تحصيلي

2

 

تبصره: چنانچه هر يک از روستاهاي واقع در دهستان‌هاي موضوع فهرست پيوست به شهر تبديل شوند، ضريب مربوط، سالانه يک واحد کاهش مي‌يابد تا به ترتيب و در نهايت حذف گردد. 2- کارمندان شاغل در مناطق بد آب و هوا موضوع تصويبنامه شماره 20272/ت515هـ مورخ 14/1/1374 هيئت وزيران و اصلاحات بعدي آن فوق‌العاده بدي آب و هوا و با توجه به درجه‌بندي آب و هواي محل خدمت، برمبناي حقوق ثابت (مجموع حق شغل و حق شاغل) و براساس جدول زير بهرهمند مي‌گردند.

جدول بدي آب و هوا

ضريب 4

ضريب 3

ضريب 2

ضريب 1

 ضريب محروميت

سطح مشاغل

رديف

25%

16%

12%

10%

مشاغل تخصصي با مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد و بالاتر

1

20%

14%

10%

8%

ساير مشاغل با هر مدرک تحصيلي

2

 

تبصره 1- در هر حال مجموع درصدهاي جداول فوق بابت تعيين و برقراري فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه يافته و بدي آب و هوا از سقف (25%) امتياز حقوق ثابت (مجموع حق شغل و حق شاغل) براي هر کارمند تجاوز نخواهد گرديد. تبصره 2- فوق‌العاده‌هاي مذكور صرفا به كارمنداني كه به موجب حكم كارگزيني صادره در مناطق مندرج در فهرست مربوط اشتغال داشته باشند تعلق مي‌گيرد.

1391/1/22 سه‌شنبه
....
قيمت پايه صادراتي روي، قلع، نيکل، سرب، مس، آلومينيوم و آليومينيوم آلياژي (21/01/91) 

 قيمت پايه صادراتي روي، قلع، نيکل، سرب، مس، آلومينيوم و آليومينيوم آلياژي


 

   سازمان توسعه تجارت ايران آخرين قيمتهاي پايه صادراتي را به شرح ذيل تعيين کرد:

گروه

نوع قيمت‌گذاري

شماره مصوبه

تاريخ مصوبه

قيمت جاري (دلار)

واحد

نام کالا

رديف

ال . ام . اي فلزات

کاهش قيمت

24/411/91

19/1/91

86/2033

تن

LME  روي

1

ال . ام . اي فلزات

کاهش قيمت

24/411/91

19/1/91

09/22989

تن

LME  قلع

2

ال . ام . اي فلزات

کاهش قيمت

24/411/91

19/1/91

59/18701

تن

LME  نيکل

3

ال . ام . اي فلزات

کاهش قيمت

24/411/91

19/1/91

57/2060

تن

LME  سرب

4

ال . ام . اي فلزات

افزايش قيمت

24/411/91

19/1/91

05/8456

تن

LME  مس

5

ال . ام . اي فلزات

کاهش قيمت

24/411/91

19/1/91

3/2182

تن

LME  آلومينيوم

6

ال . ام . اي فلزات

کاهش قيمت

24/411/91

19/1/91

27/2075

تن

LME آلومينيوم آلياژي

7

 
1391/1/21 دوشنبه
....
امکان پيگيري دريافت ارز مورد نياز جهت گشايش اعتبار در سايت ثبتارش (16/12/90) 

 امکان پيگيري دريافت ارز مورد نياز جهت گشايش اعتبار در سايت ثبتارش
 

 

معاونت توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از امکان پيگيری دريافت ارز مورد نياز جهت گشايش اعتبار خبرداد.رضايی ثمرين با اعلام اين خبر خاطر نشان کرد: متقاضيانی که در خصوص ثبت سفارشات خود تاکنون موفق به دريافت ارز مورد نياز جهت گشايش اعتبار نزد بانکهای عامل نگرديده‌اند می توانند با ورود به سايت ثبتارش پس از وارد نمودن User name وPassword نسبت به تکميل فرم مربوطه اقدام تا مورد پيگيری قرارگيرد.اين مقام مسئول در ادامه از فعالان اقتصادی، تجار، بازرگانان و کارشناسان مربوطه که در خصوص روند توسعه تجارت خارجی  نظر ، پيشنهاد و انتقادی دارند درخواست نمود مطالب مطروحه خود را به پست الکترونيکی به آدرس tehransamt@ttim.irtehransamt@ttim.ir آدرس ايميل جهت جلوگيری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نياز به فعال ساختن جاوا اسکريپت داريد ارسال نموده تا مورد بررسی قرار گيرد .

1390/12/17 چهارشنبه
....
قيمت پايه صادراتي برخي از کالاها (14/12/90) 

قيمت پايه صادراتي برخي از کالاها
 

 

  سازمان توسعه تجارت ايران آخرين قيمتهاي پايه صادراتي را به شرح ذيل تعيين کرد:

گروه

نوع قيمت گذاری

شماره مصوبه

تاريخ مصوبه

قيمت جاری (دلار)

واحد

نام کالا

رديف

ال. ام. اي فلزات

افزايش قيمت

2442/411/90

13/12/90

5/2057

تن

LME  روی

1

ال. ام. اي فلزات

افزايش قيمت

2442/411/90

13/12/90

71/74320

تن

LME  قلع

2

ال. ام. اي فلزات

افزايش قيمت

2442/411/90

13/12/90

1/20458

تن

LME  نيکل

3

ال. ام. اي فلزات

افزايش قيمت

2442/411/90

13/12/90

45/2125

تن

LME  سرب

4

ال. ام. اي فلزات

افزايش قيمت

2442/411/90

13/12/90

36/8421

تن

LME  مس

5

ال. ام. اي فلزات

افزايش قيمت

2442/411/90

13/12/90

21/2203

تن

LME  آلومينيوم

6

ال. ام. اي فلزات

افزايش قيمت

2442/411/90

13/12/90

55/2118

تن

LME  آلومينيوم آلياژی

7

ال. ام. اي فلزات

کاهش قيمت

2442/411/90

13/12/90

65

پوند

سلنيوم

8

مواد معدني

افزايش قيمت

2442/411/90

13/12/90

438/14

پوند

اکسيد موليبدن (ضريب تبديل پوند به کيلوگرم 20462/2 می‌باشد) (ميانگين قيمت×درصد اکسيد موليبدن براساس گزارش شرکت بازرسی معتبر تقسيم بر 100×ضريب تبديل پوند به kg)

9

مواد معدني

افزايش قيمت

2442/411/90

13/12/90

563/16

پوند

فروموليبدن (ضريب تبديل پوند به کيلوگرم 20462/2 می باشد) (ميانگين قيمت×درصد فروموليبدن براساس گزارش شرکت بازرسی معتبر تقسيم بر 100)*(منظور از ميانگين قيمت بالاترين قيمت اعلام شده+پايين ترين قيمت اعلام شده تقسيم بر 2)

10

 

 

 

1390/12/14 يكشنبه
....
کتاب مقررات صادرات و واردات 91 با کمترين تغيير منتشر مي‌شود (07/12/90) 

 کتاب مقررات صادرات و واردات 91 با کمترين تغيير منتشر مي‌شود

 

رئيس کل سازمان توسعه تجارت از انتشار کتاب مقررات صادرات و واردات سال 91 با کمترين تغييرات تعرفه‌اي تا پايان امسال خبر داد. حميد صافدل گفت: ‌پيشنهادات دستگاه‌ها براي اصلاح تعرفه‌ها و قوانين و مقررات تجارت سال ۹۱ دريافت شده و در کميته کارشناسي مورد رسيدگي قرار گرفته است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: تغيير اندک تعرفه‌هاي وارداتي نشان دهنده  ثبات قوانين است. وي در پاسخ به اين سوال که آيا تغييراتي در تعرفه واردات محصولات کشاورزي نيز خواهيم داشت، افزود: فهرست پيشنهادات وزارت جهاد کشاورزي درمورد تعرفه دريافت شده و براي تطبيق اين فهرست در اختيار کارشناسان قرار گرفته است. صافدل درباره اينکه در فهرست جديد وزارت جهاد چه تغييراتي اعمال شده، گفت: در نامه جديد اين وزارتخانه کليات تصميمات قبلي مورد تاکيد و تسريع قرار گرفته است ضمن اينکه براساس ماده ۱۶ قانون بهره‌وري کشاورزي، اگر پيشنهاد جديدي مدنظر باشد مورد توجه قرار خواهد گرفت. رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران در مورد اعلام فهرست جديدي از ممنوعيت واردات کالاهاي غير ضرور نيز اظهار کرد: فهرست کالاهاي غيرضرور با هماهنگي کارگروه مديريت واردات محصولات کشاورزي و مجمع عالي واردات در حال بررسي است و چنانچه تصميم خاصي در اين خصوص اتخاذ شود از طريق رسانه‌ها اعلام خواهد شد.

1390/12/7 يكشنبه
....
خودداري از اقدام به سفارش، خريد و حمل کالا قبل از انجام ثبت سفارش (30/11/90) 

 خودداري از اقدام به سفارش، خريد و حمل کالا قبل از انجام ثبت سفارش

 

معاون توسعه تجارت خارجي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: کليه تجار و بازرگانان قبل از انجام ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت به هيچ وجه اقدام به سفارش، خريد و حمل کالا ننمايند. رضايي ثمرين در خصوص ثبت سفارش، خريد وحمل كالا اظهار داشت: برخي از تجار و بازرگانان بنابر رويه كاري خود، در ابتدا اقدام به سفارش وحمل كالا نموده و در اثناي اين كار در سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت استان خود نسبت به ثبت سفارش كالاي خريداري شده اقدام مي نمايند كه اين مهم موجب مي گردد تا كالاهايي وارد گمركات كشور شود كه از لحاظ قانوني امكان ثبت سفارش آن مقدور نبوده و تجار و بازرگانان رابا مشكل ترخيص كالا رو به رو مي نمايد. وي خاطر نشان كرد: لازم است اين افراد قبل از هرگونه سفارش و حمل كالا، ابتدا درجهت ثبت سفارش آن اقدام نموده و در مهلت اعتبار ثبت سفارش كه شش ماه مي باشد نسبت به خريد وحمل كالا اقدام نمايند. اين مقام مسئول در ادامه از فعالان اقتصادي، تجار، بازرگانان و كارشناسان مربوطه كه در خصوص روند توسعه تجارت خارجي نظر، پيشنهاد و انتقادي دارند درخواست نمود مطالب مطروحه خود را به پست الكترونيكي به آدرس tehransamt@ttim.ir ارسال نموده تا مورد بررسي قرار گيرد.

1390/11/30 يكشنبه
....
اتصال سامانه ثبتارش به پرتال ارزي بانک مرکزي جهت کنترل و ساماندهي ارز کالاهاي وارداتي (16/11/90) 

 اتصال سامانه ثبتارش به پرتال ارزي بانک مرکزي جهت کنترل و ساماندهي ارز کالاهاي وارداتي

 

رييس کل سازمان توسعه تجارت ايران از اتصال پرتال ارزي بانک مرکزي به سامانه ثبت سفارش واردات «ثبتارش» خبرداد. به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان توسعه تجارت ايران حميد صافدل، گفت: به منظور بهره‌مندي هر چه بهتر کشور از منابع ارزي و ساماندهي بازار ارز، سامانه ثبت سفارش واردات و پرتال ارزي بانک مرکزي به صورت هوشمند به يکديگر متصل شد. وي با تاکيد بر لزوم بهره‌گيري از همه امکانات روز جهت ارايه خدمات به هموطنان عزيز گفت: در سالهاي اخير در سازمان توسعه تجارت ايران تلاشهاي بسياري در خصوص بهره‌گيري از سامانه هاي مختلف الکترونيکي صورت گرفته که به عنوان مثال ميتوان سامانه هاي الکترونيکي ثبتارش، آمارش، نمونش و ارزش را نام برد. صافدل با اشاره به انجام امور تجاري در دستگاههاي مختلف نظير گمرک، بانک مرکزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ... افزود: به منظور بهره مندي هر چه بهتر از منابع و امکانات، تسهيل تجارت خارجي، کاهش هزينه هاي تجاري نظير خدمات گمرکي و از همه مهمتر اعمال نظارت دقيق و فراگير بر امور تجاري کشور جهت برنامه ريزي دقيق و کارآمد و جلوگيري از سوء استفاده احتمالي لازم است تا دستگاههاي ذيربط در امر صادارت و واردات ارتباطات آماري و اطلاعاتي خود را بر بستر سامانه ها و شبکه هاي الکترونيکي توسعه دهند. رييس کل سازمان توسعه تجارت ايران افزود: بر اين اساس و به منظور ساماندهي و کنترل بازار ارز در آستانه دهه مبارک فجر امسال دو سامانه ارزي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و ثبتارش سازمان توسعه تجارت ايران به صورت هوشمند به يکديگر متصل گرديد. صافدل قابليت رصد اطلاعات ثبت سفارش کالا و تخصيص ارز و واردات کالا بر روي يک سيستم هوشمند يکپارچه را از مزاياي اين طرح نام برد و افزود:اين طرح با استفاده از زيرساخت الکترونيکي شبکه بزرگ ارتباطي بخش صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ايران با همکاري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران انجام شده و از هم اکنون قابل بهره برداري است.

1390/11/16 يكشنبه
....
بخشنامه سازمان توسعه تجارت در خصوص تفاهم ‌نامه بين سازمان ملي استاندارد ايران و گمرک جمهوري اسلامي ايران (15/11/90) 

 بخشنامه سازمان توسعه تجارت در خصوص تفاهم ‌نامه بين سازمان ملي استاندارد ايران و گمرک جمهوري اسلامي ايران

 

       سازمان توسعه تجارت بخشنامه شماره 1/217567 مورخ 28/10/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

در راستاي اجرائي شدن مصوبه شماره 116676/45059مورخ 8/6/1390هيات محترم وزيران تفاهم‌نامه‌اي درمورخ 26/10/1390 بين گمرک جهموري اسلامي ايران و سازمان ملي استاندارد ايران بمنظور تسريع و تسهيل در امر صادرات و واردات وهمچنين حمايت از توليدکنندگان داخلي به امضاء رسيد که جهت اطلاع اعلام مي‌گردد.

تفاهم نامه

در اجراي قانون اصلاح قوانين ومقررات ملي استاندارد ايران و قانون جديد امور گمركي و مصوبه شماره 116676/45059 مورخ 8/6/90 هيات محترم وزيران به منظور تسريع و تسهيل در امر صادارت و واردات به ويژه حمايت از توليدكنندگان داخلي اين تفاهم نامه بين سازمان ملي استاندارد ايران با نمايندگي آقاي نظام الدين برزگري (كه از اين پس سازمان ناميده مي شود) و گمرك جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي آقاي عباس معمارنژاد ( كه از اين پس گمرك ناميده مي شود) به امضا مي رسد. ماده 1- هدف: هدف از انعقاد تفاهم نامه تسريع و تسهيل در صدور مجوزهاي لازم جهت كالاهاي مشمول اجراي اجباري استاندارد براي واردات و صادرات و به تبع آن روان سازي انجام تشريفات گمركي مي‌باشد. ماده 2- موضوع: استفاده بهينه از توانائيهاي اجرائي، اهرم ها و اختيارات قانوني طرفين در امور زير: 2-1- صادارت: 2-1-1- استفاده بيشتر از توليدكنندگان و بازرگانان از تسهيلات سازمان براي صادرات. 2-1-2- كنترل كيفيت كالاهاي صادارتي با استفاده از توان شركت‌هاي بازرسي (تاييد صلاحيت شده توسط سازمان). 2-2-2- واردات: ايجاد امكان ترخيص كالا بدون نياز به اخذ مجوز موردي از سازمان در خصوص:2-2-1- كالاهاي واردشده با عنوان مواد اوليه و حد واسط توسط واحدهاي توليدي.2-2-2- واردات كالاهاي سرمايه اي مربوط به واحدهاي توليدي با ارائه مستندات از مراجع ذيصلاح.2-2-3- واردات كالاهاي بانشان (برند) بين المللي ثبت شده در سازمان و داراي نمايندگي مجاز.2-2-4- واردات كالاهاي ثبت شده در سازمان.2-2-5- كالاهاي وارد شده با گواهي هاي صادره از ديگر دستگاههاي مرتبط ذيصلاح. ماده 3- دامنه كابرد: دامنه كاربرد اين تفاهم نامه ادارات كل استاندارد استان ها و كليه گمركات اجرايي سراسر كشور مي باشد. ماده 4- وظايف طرفين از زمينه هاي همكاري متقابل: 4-1- تعهدات سازمان:4-1-1- ارائه فهرست كالاهاي مشمول اجراي اجباري استاندارد و قانون ارتقاء كيفي خودرو و ساير كالاهاي صنعتي.4-1-2- ارائه فهرست واحدهاي توليدي نمونه كشوري و استاني. 4-1-3 ارائه فهرست شركت هاي بازرسي تاييد صلاحيت شده در سازمان. 4-1-4 ارائه فهرست نشان هاي بين المللي ثبت شده در سازمان. 4-1-5- ارائه فهرست استثنائات در رابطه با واحدهاي توليدي. 4-1-6- ارائه فهرست واحدهاي توليدي داراي پروانه معتبر كاربرد و علامت استاندارد.4-1-7- ارائه فهرست آزمايشگاههاي همكار معتبر سازمان. 4-1-8- اعلام تسهيلات چندگانه سازمان براي صادرات.4-1-9-همكاري سازمان در طرح ارزيابي غيابي.4-1-10 استقرار آزمايشگاه و كارشناسان سازمان در گمركات اجرايي كشور.4-1-11- آموزش همكاران در گمرك در خصوص نمونه برداري و روش هاي ارزيابي و انطباق وحقوقي اجراي استاندارد. 4-1-12- اعلام روش اجرايي واردات به شماره شناسه 35/131 و به گمرك.4-1-13- كمك به ايجاد نشان هاي صادراتي. 4-1-14 - تعيين رياست كالاهاي ارسالي از گمركات اجرايي كشور. 4-2- تعهدات گمرك4-2-1- ارائه فهرست اولويت داراي كالاهاي مربوط به تعيين ماهيت كالا.4-2-2-ارائه فهرست انبارهاي.اختصاصي طرف قرارداد به سازمان.4-2-3- معرفي گمركات تخصصي كشور.4-2-4- اعلام آمارهاي كالاهاي صادراتي و وارداتي به سازمان.4-2-5- ايجاد تسهيلات براي ترخيص مشروط كالاهاي حدواسط و مواد اوليه واحدهاي توليدي، حسب معرفي سازمان (موضوع بند4-1-5 اين تفاهم نامه).4-2-6- برگزاري كلاس هاي توجيهي همكاران سازمان در خصوص تعيين ماهيت كالا و سيستم هماهنگ شده كالا وموارد اجرايي مشترك.4-2-7- معرفي و وراهنمايي واردكنندگان عمده در استفاده از تسهيلات سازمان. ماده5- روش اجرائي: به منظور تداوم اجراي تفاهم نامه در صورت لزوم تهيه دستورالعمل هاي اجرايي طرفين كميته اي از نمايندگان دو طرف تشكيل مي شود. از سوي سازمان معادن اجراي استاندارد و از سوي گمرك معادن امور گمركي بعنوان روساي كميته مذكور انتخاب شدند. ماده 6 – ساير موارد: اين تفاهم نامه در شش ماده و 28 بند در 2 نسخه به امضاء طرفين رسيده و هر 2 نسخه داراي اعتبار واحد بوده و زمان اجراي آن از تاريخ 1/11/1390 به مدت 3 سال شمسي در صورت توافق طرفين قابل تمديد خواهد بود.

1390/11/15 شنبه
....
بخشنامه سازمان توسعه تجارت در خصوص انواع معامله و نوع ثبت سفارش (26/10/90) 

 بخشنامه سازمان توسعه تجارت در خصوص انواع معامله و نوع ثبت سفارش

 

   سازمان توسعه و تجارت بخشنامه شماره 5981/210/90 مورخ 19/10/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

ملاحظات

نوع پرداخت در پروفرم

(term of payment)

نوع ثبت سفارش

نوع معامله

رديف

* تکميل مشخصات بانک گشايش کننده بر روي سيستم ثبتارش توسط‌متقاضي‌ ضروري ‌مي‌باشد

* مدت اعتبار اسنادي ‌مدت‌دار مشخص باشد

(LC)
(letter of credit)

- اعتبار اسنادي

ارز آزاد

1

Banking draft

- برات وصولي

(LC)
 (letter of credit) (deferred ayment)

- اعتبار اسنادي مدت‌دار

مطابق فهرست کالاهای بند 9 ماده 38 اقدام شود.

Cash

نقدي

بدون انتقال ارز

- بند 9 ماده 38 آيين‌نامه اجرايي مقررات صادرات و واردات

2

 

Cash

نقدي

ماده 16 قانون نوسازی صنايع

تکميل مشخصات بانک گشايش‌کننده / حواله کننده برروي سيستم ثبتارش توسط متقاضي ضروري مي‌باشد.

(LC)
 (letter of credit)

- اعتبار اسنادي ديداري

- اعتبار اسنادي مدت‌دار

ارز سيست مبانکي

3

- Banking darft

- برات وصولي

Telegraghic transfer (TT)  يا  Bank Transfer

- حواله

چنانچه واردات کالا از محل ارز متقاضي از طريق سيستم بانکي صورت مي‌گيرد درج يکي از روش‌هاي پرداخت فوق الزامي است در غير اين صورت ضرورتي به انجام اين مهم نمي‌باشد.

(LC)
 (letter of credit)

- اعتبار اسنادي ديداري

- اعتبار اسنادي مدت‌دار

ارز متقاضي

4

- Banking darft

- برات وصولي

Telegraghic tran*sfer (TT)  يا  Bank Transfer

- حواله

 

* بديهي است تامين ارز در رديف 4 متقاضي (ارز متقاضي) در صورتي توسط بانکهاي عامل تامين خواهد شد  که ارز منشاء خارجي داشته باشد. لذا متقاضياني که در خواست تامين ارز از سوي سيستم بانکي را دارند صرفا از گزينه نوع معاله ارز آزاد و يا ارز سيستم بانکي استفاده نمايند. * طبق بخشنامه بانک مرکزي ارز منشاء خارجي شامل موارد ذيل مي‌باشد: 1- ارز حاصل از صادرات. 2- ارز حاصل از گشايش اعتبارات اسنادي داخلي ارزي مفتوحه براساس قوانين و مقررات خاص. 3- حواله‌هاي وارده از خارج از کشور و اسکناس‌هاي در دست مشتريان و واريز شده به حسابهاي ارزي آنها. 4- حواله‌هاي بين بانکي که منشاء ارز آنها مشتمل بر موارد فوق خارجي بوده و به هنگام حواله، ارز متقاضي در آن درج شده باشد. 5- ارزهايي که بين بانکي نبوده و از بازار مناطق فرعي نيز تهيه نشده باشد.

1390/10/26 دوشنبه
....
ارايه گواهي نامه کيفيت، شرط ورود کالاي چيني به ايران (08/09/90) 

 ارايه گواهي نامه کيفيت، شرط ورود کالاي چيني به ايران
 

 

رييس کل سازمان توسعه تجارت ايران از اعمال استاندارد اجباري بر 4600 قلم کالاي وارداتي از چين خبر داد. حميد صافدل در ديدار با معاون وزير بازرگاني چين در تهران گفت: در تفاهمنامه اخير با اين كشور كه از 10 آذرماه سال جاري اجرايي مي‌شود براي 4600 قلم كالاي وارداتي از چين در مبداء و توسط كارشناسان ايراني گواهي‌نامه كيفيت صادر و سپس وارد ايران مي‌شود كه اين امر به جلوگيري از ورود كالاهاي غيركيفي به كشور منجر خواهد شد. وي تصريح كرد: چين اولين شريك تجاري ايران است كه آمار صادرات و واردات از آن‌ رو به افزايش است. رييس کل سازمان توسعه تجارت ايران از آمادگي کشور براي افزايش اقلام صادراتي ايران به چين مانند خشكبار، مواد غذايي، فرش و تابلو فرش، صنايع دستي و مصنوعات چرمي خبر داد. وي خاطرنشان كرد: تسهيل روابط بانكي، برگزاري نشست كميته تجاري مشترك بين دو كشور، تسهيل امور گمركي و حكميت اتاقهاي بازرگاني براي رفع اختلافات ميان شركتهاي دو طرف از ديگر مباحثي که بايد مورد توجه دستگاه هاي متولي تجارت خارجي دو کشور قرار گيرد. وي ميزان صادرات به چين را در 9 ماهه اول سال 2011 ميلادي 4.3 ميليارد دلار و واردات از اين كشور را 5.5 ميليارد دلار عنوان كرد و افزود همکاري طرف چيني در جلوگيري از قاچاق و همچنين ثبت سفارش کالاهاي چيني از خود کشور چين مي تواند به شفاف سازي تراز تجاري دو کشور کمک نمايد. صافدل در خاتمه با اشاره به موفقيت چين در اجراي مديريت واردات، همکاري همتاي چيني خود در انتقال تجربه و دانش اين کشور در اين زمينه به ايران را خواستار شد.

1390/9/8 سه‌شنبه
....
بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص حمايت از ايجاد خطوط منظم کشتيراني (03/08/90) 

 بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص حمايت از ايجاد خطوط منظم کشتيراني
 

 

        معاون وزير در توسعه روابط اقتصادي سازمان توسعه تجارت ايران بخشنامه شماره 1356/100/90 مورخ 1/8/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

همانگونه که مستحضريد سازمان توسعه تجارت ايران به منظور توسعه صادرات و در جهت تسهيل و کاهش هزينه‌هاي صادرات و با توجه به مصوبات کميته توسعه صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص حمايت از ايجاد خطوط منظم کشتيراني از محل منابع پيش‌بيني شده در بند 4 تصويبنامه شماره‌ي 117828/ت36221ک مورخ 24/10/85 هيات محترم وزيران، تسهيلاتي را جهت حمل دريايي کالاي صادراتي براي صادرکنندگان فراهم نموده است. بر همين اساس صادرکنندگان مي‌توانند به منظور تعديل هزينه‌هاي حمل و نقل کالاهاي صادراتي ميوه و تره‌بار، گل و گياه و کليه کالاهاي فسادپذير از مسيرهاي منظم ايجاد شده توسط شرکت کشتيراني ج.ا.ايران و شرکتهاي تابعه (والفجر – خزر) استفاده نمايند. با توجه به ضرورت اطلاع‌رساني مستمر به صادرکنندگان محترم جهت بهره‌مندي بيش از پيش از امکانات درنظر گرفته شده و همچنين ارزيابي رضايت‌مندي صادرکنندگان از خدمات مورد اشاره خواهشمند است دستور فرماييد ضمن اطلاع‌رساني مراتب به تجار و صادرکنندگان محترم حتي‌الامکان پيشنهادات و نظرات تجار در خصوص بهره‌مندي از ايمن تسهيلات جهت بهره‌برداري به اين سازمان منعکس گردد. شايان ذکر است صادرکنندگان، بنگاههاي اقتصادي، تشکلها و ساير متقاضيان مي‌توانند جهت استفاده از اين خطوط به شعب شرکتهاي مذکور به آدرس‌هاي مندرج در ذيل مراجعه و يا جهت اطلاعات بيشتر با شماره تلفن‌هاي 22664063-021 و 22663885-021 دفتر خدمات بازرگاني اين سازمان تماس و يا به سايت www.tpo.ir رجوع نمايند.

1390/8/3 سه‌شنبه
....
بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص عدم اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزي جهت ترخيص کود شيميايي (30/07/90) 

 بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص عدم اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزي جهت ترخيص کود شيميايي
 

 

  دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني بخشنامه شماره 4054/210/90 مورخ 27/7/90 را به شرح زير به دفتر واردات گمرک ايران اعلام نموده است:

بازگشت به نامه شماره 143772/142021/113/889/73 مورخ 18/7/1390 در خصوص اخذ مجوز براي ترخيص کودشيميايي به پيوست تصويرنامه شماره 3322-3266/6/90 مورخ 26/7/90 معاونت برنامه‌ريزي و اقتصادي وزارت جهاد کشاورزي موضوع عدم نياز به اخذ مجوز براي ترخيص کودشيميايي از وزارت جهاد کشاورزي جهت اطلاع و اقدام لازم با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوطه ارسال مي‌گردد.

    توجه: متن نامه شماره 3322-3266/6/90 مورخ 26/7/90 وزارت جهاد کشاورزي به شرح زير مي‌باشد:

در ارتباط با نامه شماره 122275/115058/113/889/73/194 مورخ 19/6/90 دفتر واردات گمرک در خصوص اخذ مجوز واردات کود از وزارت جهاد کشاورزي به استناد تبصره 1 بند ب ماده 145 قانون برنامه و آئين نامه اجرايي ورود، ساخت، فرمولاسيون و مصرف کودهاي شيميايي، آلي، زيستي و سموم دفع آفات نباتي موضوع مصوبه شماره 282501/ت43277ک مورخ 9/12/89 به استحضار مي رساند بلافاصله پس از ابلاغ آئين نامه مذکور، هيئت نظارت، دبيرخانه و کارگروه هاي تخصصي تشکيل و فعاليت خود را آغاز نمودند. با توجه به گستردگي وظايف و ابعاد مختلف آئين‌نامه مذکور که شامل 71 ماده مي باشد ضمن اولويت بندي موضوعات مهم مطروحه موضوع ثبت سفارش، واردات، صادرات و ترخيص کودهاي کشاورزي در دستور کار قرار گرفته که در مرحله نهايي تصويب در هيئت نظارت کود و ابلاغ به کليه دستگاه هاي ذيربط منجمله گمرک جمهوري اسلامي مي باشد. عليهذا با عنايت به موارد فوق و جهت جلوگيري از هر گونه خلل در روند توليد محصولات کشاورزي، نامه شماره 52731/020 مورخ 28/12/89 وزير جهاد کشاورزي نيازي به اخذ مجوز از اين وزارت نبوده و دستگاه هاي ذيربط نسبت به ثبت سفارش واردات و ترخيص کودهاي کشاورزي در حوزه مرتبط کمافي السابق اقدام لازم را مبذول نمايند.

1390/7/30 شنبه
....
بخشنامه شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي در خصوص عدم معافيت ارزش افزوده کالاي توليد يا پردازش شده در مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي (09/07/90) 

بخشنامه شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي در خصوص عدم معافيت ارزش افزوده کالاي توليد يا پردازش شده در مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي
 

 

       شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي بخشنامه شماره 416/40/902 مورخ 4/7/90 را به شرح زير به دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ايران اعلام نموده است:

به پيوست تصوير نامه شماره 122796/121771 مورخ 20/6/1390 گمرک ج.ا.ايران حضورتان ارسال مي‌گردد، با توجه به ماده 11 قانون تشکيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي و ماده 13 آيين‌نامه اجرايي آن همچنين ماده 15 و 16 قانون تشکيل و اداره مناطق آزاد و تصويبنامه شماره 73577/ت20628 مورخ 20/11/1377 هيئت محترم دولت در خصوص اعمال معافيت ناشي از ارزش افزوده کالاي توليد يا پردازش شده در مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي، خواهشمند است در رابطه با اعمال عدم معافيت ارزش افزوده به گمرکات مستقر در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي اعلام نظر فرماييد.

  توجه: متن بخشنامه شماره 122796/121771/113/576/335/73 مورخ 20/6/90 گمرک ايران به شرح زير مي‌باشد:

به پيوست تصوير نامه شماره 146/40/902 مورخ 4/5/90 کميسيون تعيين ارزش افزوده در خصوص مصوبات چهارصد و سي و چهارمين جلسه کميسيون مذکور به انضمام تصاوير اوراق و اطلاعات ارائه شده به دبيرخانه کميسيون، خاصه جداول 4 و 5 ممهور به مهر کميسيون و تصوير نامه شماره 192/40/902 مورخ 19/6/90 و تصوير نامه شماره 751952/190 مورخ 16/6/90 سازمان منطقه آزاد کيش در خصوص توليد تعداد 639630 (ششصد و سي و نه هزار و ششصد و سي) عدد اسپري بدن 150 ميل قوطي نوع B در منطقه مذکور، مربوط به شرکت سورينت کيش ارسال مي‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائيد از واحد توليدي مزبور بازديد به عمل آورده و در صورت تائيد توليد و مطابقت آن با اطلاعات و جداول ارسالي نسبت به ترخيص و ورود به سرزمين اصلي به ميزان به ترتيب 91% (نود و يک درصد) تحت عنوان سهم مجاز ورود کالا و به ميزان 30% (سي درصد) ارزش افزوده با رعايت کامل مقررات اقدام لازم معمول دارند. اضافه مي‌نمايد با عنايت به ماده 15 و 16 قانون مناطق آزاد و نيز بند (ج) ماده 35 قانون برنامه چهارم توسعه: کالاي توليد يا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به ساير نقاط کشور به ميزان مجموع ارزش افزوده و مواد اوليه و قطعات داخلي به کار رفته در آن مجاز و توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف خواهد بود. ضمناً تا اطلاع ثانوي معافيت ارزش افزوده قابل اعمال نخواهد بود. همچنين با عنايت به مفاد نامه 1034/30/892 مورخ 12/1/89 و بخشنامه شماره 9283/258228/113/626/73 مورخ 24/1/90 چنانچه واردات قعطي کالاي ساخته شده مزبور به سرزمين اصلي موکول به اخذ مجوزهاي قانوني باشد ارائه آنها الزامي است.

1390/7/9 شنبه
....
يارانه به صادرات سيب‌زميني اختصاص مي‌يابد (16/05/90) 

 يارانه به صادرات سيب‌زميني اختصاص مي‌يابد
 

 

سرپرست دفتر توسعه صادرات کالا سازمان توسعه تجارت گفت: در صورت تامين منابع مالي از سوي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، يارانه صادراتي به محصول سيب‌زميني پرداخت مي‌شود. محمود بازاري گفت: با توجه به توليد مازاد محصول سيب زميني در کشور تمهيداتي براي صادرات اين محصول به کشورهاي حاشيه خليج فارس و عراق در نظر گرفته شده است. سرپرست دفتر توسعه صادرات کالا سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در صورت تامين منابع مالي از سوي معاونت برنامه‌ريزي رياست جمهوري مي‌توان با پرداخت يارانه صادراتي به اين محصول از به وجود آمدن ضايعات بيشتر محصول سيب‌زميني جلوگيري به عمل آورد و رابطه منطقي بين توليد و صادرات به وجود آورد. وي با اشاره به طرح استمرار و عدم رعايت الگوي کشت در کشورمان تصريح کرد: اين 2 عامل از مهمترين مشکلات کشور ما در افزايش برخي از محصولات کشاورزي نظير سيب‌زميني، هندوانه، گوجه فرنگي و سيب درختي به شمار مي‌آيد. در اين جلسه پيشنهاداتي در خصوص تسريع در صادرات محصول سيب‌زميني به صورت کوتاه مدت و بلند مدت ارائه شد که شامل پرداخت يارانه صادراتي در کوتاه مدت در صورت تامين منابع مالي از سوي معاونت برنامه‌ريزي رياست جمهوري، با هماهنگي وزارت جهاد کشاورزي در خصوص زمان پرداخت و ميزان يارانه پرداختي، پيش آگاهي وزارت جهاد کشاورزي 3 ماه قبل از برداشت محصولات کشاورزي، به وجود آوردن زيرساخت‌هاي لازم براي توليدات انبوه مازاد بر مصرف داخلي در بلندمدت و نيز خريد تضميني با همکاري صادرکنندگان ذيربط محصول ارائه شد. همچنين سازمان توسعه تجارت ايران خواستار به وجود آوردن تسهيلات لازم از سوي وزارت راه و ترابري براي صادرات محصول سيب زميني به کشور عراق و اعلام برنامه اجرايي 4 ماه آينده سازمان کشتيراني و حمل ونقل دريايي در خطوط حمل و نقل بندر بوشهر و بندر لنگه ظرف 2 هفته آينده شد.

1390/5/16 يكشنبه
....
ثبت سفارش 60 قلم كالاي كشاورزي ممنوع شد (29/03/90) 

 ثبت سفارش 60 قلم كالاي كشاورزي ممنوع شد
 

 

رئيس كل سازمان توسعه تجارت خبر از ممنوعيت ثبت سفارش 60 قلم كالاي كشاورزي داد. حميد صافدل در واكنش به اين سوال كه درخواست ممنوعيت ثبت سفارش 190 قلم كالا از سوي وزارت جهاد به دست شما رسيده است يا خير؟ گفت: همه اين موارد به ممنوعيت ثبت سفارش مربوط نمي شود بلكه به گروههاي مختلف مثل تغيير تعرفه فصلي، تغيير تعرفه دائمي، اخذ مجوز از وزارت جهاد و ممنوعيت ثبت سفارش تقسيم شده است. وي افزود: بخشهايي از اين تصميم كه مربوط به ثبت سفارش بوده است فورا عمل شده است و بخشهايي هم كه مربوط به گمرك يا قرنطينه بوده است به سازمانهاي مربوط اعلام شده است. رئيس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به اين سوال كه چند مورد مربوط به منوعيت ثبت سفارش است، گفت: ممنوعيت ثبت سفارش به 60 قلم كالاي كشاورزي مربوط مي شود كه بيشتر در حيطه ميوه هاي نظير هلو، زردآلو، شليل، انگور و ... است. وي افزود: حدود 20 قلم از كالاها مربوط به نامه قبلي وزرات جهاد در سال گذشته است و حدود 10 مورد هم به شرايط قرنطينه مربوط مي شود كه درباره گوشت قرمز و گوشت مرغ است كه براي اخذ مجوز بايد به وزارت جهاد مراجعه  كنند. معاون وزير بازرگاني گفت: وزرات جهاد يا هر وزراتخانه ديگري اگر شرايط قرنطينه يا شرايط فني داشته باشند در صورت اعلام به سازمان توسعه تجارت آمادگي اجراي آن از سوي اين سازمان وجود دارد.

1390/3/29 يكشنبه
....
بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص صدور مجوز صادرات دو سردخانه مناسب براي نگهداري ميوه و سبزيجات در کشور ترکيه (21/03/90) 

 بخشنامه سازمان توسعه تجارت ايران در خصوص صدور مجوز صادرات دو سردخانه مناسب براي نگهداري ميوه و سبزيجات در کشور ترکيه
 

 

       رايزن بازرگاني سفارت جمهوري اسلامي ايران در آنکارا بخشنامه‌ شماره 19000440 مورخ 16/3/90 را به شرح زير اعلام نموده است:

بنابر اعلام وزارت کشاورزي کشور ترکيه مشخصات شرکتهاي ذيل که داراي سردخانه مناسب براي نگهداري ميوه و سبزيجات صادراتي به ايران هستند جهت صدور مجوز صادرات معرفي شده‌اند. لذا خواهشمند است دستور فرماييد مراتب را به نحو مقتضي اطلاع‌رساني فرمايند.

1 – Isik Usuli Ys Sebzc Meyve ithalat ihracat sanayi Ltd. Sti.

Camiserif Mah. 5246 sokak Haksal ishani B.BL.N-10

Akdeniz/Mersin

2 – Sehat Narenciye Sarartma pak.ihr.ith ve Paz. Ltd. Sti

Mersin – Tarsus Karayolu 16. Km

Bagcilar/Mersin

1390/3/21 شنبه
....
ثبت سفارش واردات انواع خودرو آزاد شد (17/03/90) 

 ثبت سفارش واردات انواع خودرو آزاد شد

 

رييس کل سازمان توسعه تجارت ايران با بيان اينکه شرايط براي واردات انواع خودرو براي متقاضيان داراي سابقه ثبت سفارش به صورت کلي فراهم مي‌شود، گفت: متقاضيان مي‌توانند با رعايت شرايط آيين‌نامه ضوابط فني خودرو براي واردات انواع خودرو اقدام کنند. حميد صافدل گفت: تاييديه سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي و داشتن نمايندگي خدمات پس از فروش از ضوابط واردات است.

1390/3/17 سه‌شنبه
....
ليست نمايشگاههاي داخلي داراي مجوز از سازمان توسعه تجارت ايران و مجريان نمايشگاهي در سه ماهه دوم سال 1390 (10/03/90) 

 ليست نمايشگاههاي داخلي داراي مجوز از سازمان توسعه تجارت ايران و مجريان نمايشگاهي در سه ماهه دوم سال 1390
 

 

سايت

تلفن/فاکس

برگزارکننده

محل برگزاري

تاريخ ميلادي

عنوان نمايشگاه

زمان

تاريخ

www.footballexpo2011.com

info!footballexpo2011.com

88080488

88091795

شرکت مستطيل سبز پرشين

سايت نمايشگاهي تهران

25-28 Jun

اولين نمايشگاه بين‌المللي فوتبال ايران

تير

4/4/90

7/4/90

www.mandtgrop.com

22366230

22367789

22366140

شرکت راهکار تجارت مديريت کوشا

25-28 Jun

هفتمين نمايشگاه بين‌المللي صنعت آب و تأسيسات آب و فاضلاب

4/4/90

7/4/90

www.avinafraz.com

22020248

22018598

گروه بين‌المللي آوين افزار

سالن حجاب

 

هشتمين نمايشگاه تخصصي لوازم‌التحرير، ماشينهاي اداري، صوتي و تصويري و تجهيزات وابسته

 

www.rahyaftgroup.ir

info@rahyaftgroup.ir

83131

88784624

شرکت رهيافت

مصلي امام خميني

27-30 Jun

اولين نمايشگاه تخصصي بهداشت، ايمني و محيط کار

6/4/90

9/4/90

www.mandtgrop.com

22366230

22367789

22366140

شرکت راهکار تجارت، مديريت کوشا

سايت نمايشگاهي تهران

4-7 Jul

سومين نمايشگاه صرفه‌جويي در انرژي و مديريت الکترونيک شهري

13/4/90

16/4/90

www.iranexhibition.ir

71-88692121

88692570

شرکت همايش و نمايش پرشين

5-8 Jul

يازدهمين نمايشگاه بين‌المللي محيط زيست

14/4/90

17/4/90

www.Menexco.ir

88919425

88935977

شرکت ميلاد نور

5-8 Jul

سومين نمايشگاه بين‌المللي صنايع چوب، کاغذ و تجهيزات وابسته

14/4/90

17/4/90

www.ipcc.ir

www.irexshow.com

88720005

88720006

88710252

شرکت بانيان اميد

مصلاي امام خميني

8-11 Jul

اولين نمايشگاه بين‌المللي آموزش و تحقيقات

17/4/90

20/4/90

www.ipcc.ir

www.irexshow.com

88720005

88720006

88710252

شرکت بانيان اميد

سايت نمايشگاهي تهران

18-18 Jul

دومين نمايشگاه بين‌المللي حمل و نقل برون‌شهري، لجستيک و زنجيره تأمين

24/4/90

27/4/90

www.iee-coop.ir

88767959

88768542

88762962

اتاق تعاون مرکزي جمهوري اسلامي ايران

سايت نمايشگاهي تهران

26-29 Jul

يازدهمين نمايشگاه بين‌المللي صنعت ساختمان 92-91-90

مرداد

4/5/90

7/5/90

www.bfrco.ir

88973875

88966603

شرکت بانيان فرداي روشن

 

سومين نمايشگاه تخصصي – بين‌المللي صنايع آلومينيوم، ماشين‌آلات و تجهيزات وابسته

شهريور

 

www.menexco.com

88935977

شرکت ميلاد نور

سالن حجاب

 

دومين نمايشگاه تخصصي مادر و نوزاد

 

www.parsava.co.com

88756610

88757759

شرکت پارس آوا ايرانيان

سايت نمايشگاهي تهران

3-6 Sep

سومين نمايشگاه بين‌المللي نوشيدنيها و صنايع وابسته

12/6/90

15/6/90

www.itgcompany.com

info@itgcompany.com

88070833

88070693

گروه اطلاعات تجارت کوشا

3-6 Sep

پنجمين نمايشگاه بين‌المللي صنعت نان

12/6/90

15/6/90

www.avinafraz.com

22020248

22018598

شرکت آوين افراز

3-6 Sep

نهمين نمايشگاه حمل و نقل عمومي و خدمات شهري (90-91-92)

12/6/90

15/6/90

www.iranianacm.com

2-88531720

88503073

انجمن صنفي صنايع بيسکويت، شيريني و شکلات ايران

13-16 Sep

دهمين نمايشگاه بين‌المللي ماشين‌آلات و مواد اوليه بيسکويت، شيريني و شکلات ايران

22/6/90

25/6/90

www.avinafrzz.com

22020248

22018598

شرکت آوين افراز

13-16 Sep

هشتمين نمايشگاه بين‌المللي تبليغات، بازاريابي و صنايع وابسته (مجوز سه ساله 88، 89 و 90)

22/6/90

25/6/90

www.iranpack-print.ir

85543201

09121115858

شرکت صنوف توليدي و خدمات فني تهران

13-16 Sep

هجدهمين نمايشگاه بين‌المللي چاپ، بسته‌بندي و ماشين‌آلات وابسته 92-91-90

22/6/90

25/6/60

 

 فهرست مجوزهاي صادره براي نمايشگاههاي خارجي در سال 1390

 

تلفن

مجري

تاريخ برگزاري

کشور محل برگزاري

نام نمايشگاه

رديف

21912692-21912568

شرکت سهامي نمايشگاههاي بين‌المللي ايران

31-22 تيرماه

سوريه

پنجاه و هشتمين نمايشگاه بين‌المللي دمشق

1

21912766

2-22 شهريورماه

روسيه

بيستمين نمايشگاه بين‌المللي مواد غذايي مسکو (WORLD FOOD)

2

21912442-22662835- 21912514

30 شهريور لغايت 2 مهر

ايتاليا

چهل و ششمين نمايشگاه بين‌المللي سنگ و تکنولوژي وابسته ورونا (MARMOMACC)

3

21912442 - 22662835

20-16 مهرماه

آلمان

نمايشگاه بين‌المللي مواد غذايي آنوگا – کلن

4

21912309- 21914136- 21912266- 22662690

22-19 مهرماه

اکراين

نمايشگاه بين‌المللي تخصصي تجهيزات پزشکي، آزمايشگاهي، داروسازي و چشم‌پزشکي کي‌يف (UKRAINAMEDICA)

5

21912568- 21912692

30 مهر لغايت 3 آبان‌ماه

امارات متحده عربي

نمايشگاه بين‌المللي مبلمان و دکوراسيون داخلي دوبي (INDEX)

6

21914136- 21912309- 22662690- 21912266

8-5 آبان ماه

ترکيه

بيست و يکمين نمايشگاه بين‌المللي صنعت پلاستيک استانبول (PLAST ERUASIA ISTANBUL)

7

21912761- 21912542

14-9 آبان‌ماه

کوبا

بيست و نهمين نمايشگاه بين‌المللي بازرگاني هاوانا (FIHAV)

8

21914142- 22662500- 21912692

19-10 آبان ماه

عراق

سي و هشتمين نمايشگاه بين‌المللي بازرگاني بغداد

9

22662835- 21912442- 21912513

30 آبان لغايت 4 آذرماه

روسيه

نمايشگاه بين‌المللي مبلمان و دکوراسيون داخلي مسکو (MEBEL)

10

21914136- 21912309- 22662690- 21912266

28 دي لغايت 2 بهمن‌ماه

هندوستان

نمايشگاه بين‌المللي برق و صنعت الکترونيک بمبئي (ELECRAMA)

11

21912766- 21912773

21-18 بهمن‌ماه

اسپانيا

نمايشگاه بين‌المللي کاشي و سراميک والنسيا (CEVISAMA)

12

21912568- 21913052

بهمن‌ماه

سودان

بيست و نهمين نمايشگاه بين‌المللي بازرگاني خارطوم

13

21912876- 21912692

بهمن‌ماه

اتيوپي

شانزدهمين نمايشگاه بين‌المللي آديس آبابا

14

21912761- 21913050

اسفندماه

مصر

چهل و پنجمين نمايشگاه بين‌المللي بازرگاني قاهره (CIF)

15

 

جهت مشاهده نسخه الصاقی کلیک نمائید.
 

1390/3/10 سه‌شنبه
....
وارد‌کنندگان 1500 گروه کالايي ملزم به دريافت ايران کد شدند (09/03/90) 

 وارد‌کنندگان 1500 گروه کالايي ملزم به دريافت ايران کد شدند
 

 

وارد‌کنندگان 1500 گروه کالايي ملزم به دريافت ايران‌کد و کد رديابي شدند. احمد غلامزاده، مديرعامل مرکز ملي شماره‌گذاري کالا و خدمات ايران با اشاره به امضاي موافقتنامه‌اي ميان سازمان توسعه تجارت ايران، ايران‌کد و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، از الزامات جديد براي واردات کالا خبر داد و گفت: واردکنندگان کالا براي انجام هر گونه عمليات ورود کالا در آغاز بايد کد ملي دريافت کرده و سپس سند الکترونيکي صادره را در اختيار موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران قرار دهند تا بعد از صحه‌گذاري اين موسسه، اسناد براي ثبت و سفارش کالا به سامانه ثبتارش ارسال شود. غلامزاده هدف از اين قرارداد را نظارت بر روند واردات کالا به کشور، ايجاد شفافيت، ورود کالاهاي کيفي و جلوگيري از ورود کالاهاي بي‌کيفيت و در نهايت مبارزه با قاچاق کالا دانست و افزود: در گذشته به دليل نبود اطلاعات استاندارد شده، امکان مديريت و نظارت بر کالاهايي که وارد کشور مي‌شد، به طور دقيق وجود نداشت؛ چراکه آمار و اطلاعات يکپارچه و منظم درباره اينکه چه کسي، چه مقدار و با چه کيفيتي کالايي را وارد کشور کرده است، در دسترس نبود. وي اظهار داشت: ايران کد به هر قلم کالايي که مي‌خواهد وارد کشور شود، يک کد ملي و کاتالوگ اختصاص مي‌دهد و اگر واردکننده بخواهد يک کالا را دو بار وارد کشور کند، نيازي به دريافت مجدد کد ملي کالا نخواهد داشت. مديرعامل مرکز ملي شماره‌گذاري کالا و خدمات ايران ادامه داد: ايران کد از اين پس به هر واحد از اقلام محموله‌هاي ثبت سفارش شده يک کد رديابي اختصاص مي‌دهد تا امکان رديابي آن در سطح بازار فراهم شود.وي اظهار داشت: کد رديابي ياد شده تا قبل از ورود کالا به کشور فعال نيست و با ورود کالا به کشور با اعلام ادارات استاندارد، فعال مي‌شود. به گفته غلامزاده، تخصيص اين کد رديابي يا رهگيري کمک شاياني به جلوگيري از ورود کالاي قاچاق به کشور خواهد کرد و حتي اگر کالاي غيرکيفي وارد کشور شود، به راحتي قابل رهگيري و جمع‌آوري است. مواد غذايي، اقلام بهداشتي، ملزومات خانگي، انواع پارچه، مواد اوليه صنعتي و برخي وسايل نقليه موتوري، ماشين‌آلات چاپ و بسته‌بندي و کشاورزي از جمله گروه‌هاي کالايي محسوب مي‌شوند که غلامزاده به آنها اشاره کرد. مديرعامل مرکز ملي شماره‌گذاري کالا و خدمات ايران خاطرنشان کرد: در رويه جديد، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از پذيرش نمونه کالاهايي که ايران کد نداشته باشند، خودداري کرده و صرفا صلاحيت کالاهايي را بررسي مي‌کند که کاتالوگ الکترونيکي دريافت کرده باشند.

1390/3/9 دوشنبه
....
123>>>


مجری سایت : شرکت سیگما