فهرست بها و شاخص هاي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي
شاخص‌هاي قطعي تعديل آحادبها، دوره‌هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1388  
1390/1/22 دوشنبه
....
شاخص‌هاي قطعي دوره‌هاي سه ماهه اول و دوم سال 1389  
.
1390/1/8 دوشنبه
....
فهرست بهاي سالهاي 86-87 -88 معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري  

فهرست بهاي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري (سال 1386)

جهت مشاهده فهرست بهاي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري (سال 1387)   اينجا  كليك فرمائيد

جهت مشاهده فهرست بهاي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري (سال 1388)   اينجا    كليك فرمائيد

1386/10/11 سه‌شنبه
....


مجری سایت : شرکت سیگما