مشاوران
حداكثر مبلغ مناسب در رشته‌ها و پايه‌هاي مختلف اشخاص حقيقي  
1390/5/26 چهارشنبه
....
اصلاح جداول آيين‌نامه تشخيص صلاحيت مشاوران مصوبه شماره 20637/ت28437هـ مورخ 23/4/1383 هيأت وزيران براي تخصص‌هاي گروه ميراث فرهنگي، انرژي، صنعت  
1390/5/25 سه‌شنبه
....
تصميمات كميته وحدت رويه در مورد تشخيص صلاحيت و رتبه بندي مشاوران و پيمانكاران و EPC 

لطفاٌ جهت مشاهده اينجا را كليك فرمائيد


لطفاٌ جهت مشاهده اينجا را كليك فرمائيد


1390/5/25 سه‌شنبه
....
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 1390  
1390/5/25 سه‌شنبه
....
ضوابط اجرايي روش طرح و ساخت 
1390/5/24 دوشنبه
....
نحوه و مهلت اطلاع‌رساني در بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات براي خريد خدمات مشاور  
1390/5/24 دوشنبه
....
تشخيص صلاحيت اشخاص حقيقي  
1390/1/27 شنبه
....
‌اطلاعيه ‌محاسبه ‌حق‌الزحمه مشاوره برمبناي ‌درصدي ‌از برآورد  
1390/1/24 چهارشنبه
....
فلوچارت نحوه خريد خدمات مشاوره  
.
1390/1/14 يكشنبه
....
دستورالعمل نحوه تعيين صلاحيت اشخاص حقوقي يا حقيقي واجد شرايط مشاوره  
1390/1/10 چهارشنبه
....
اصلاح كاربرد بخشنامه‌هاي تعرفه‌ حق‌الزحمه مهندسان مشاور بر مبناي درصدي از برآورد اجراي كار  
.
1390/1/9 سه‌شنبه
....
دستورالعمل نحوه مشاركت، همكاري و ارجاع كار گروه مشاركت مشاوره  
.
1390/1/6 شنبه
....
اصلاح بند (ب) ماده (9) آيين‌نامه خريد خدمات مشاوره  
1389/12/28 شنبه
....
راهنماي نحوه تهيه شرح تفصيلي خدمات و مباني حق‌الزحمه خدمات مشاوره  
.
1389/12/18 چهارشنبه
....
دستورالعمل نحوه تعيين صلاحيت مشاوره در زمينه تدوين ضوابط، معيارها و استانداردها  
.
1389/12/15 يكشنبه
....
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه نظارت كارگاهي مشاوران  
1387/9/10 يكشنبه
....


مجری سایت : شرکت سیگما