فهرست بهای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری (سال 1386)
رشته تاسيسات مكانيكي 
1386/10/4 سه‌شنبه
....
رشته راهداري 
1386/10/4 سه‌شنبه
....
رشته ابنيه و ابنيه صنعتي 
1386/10/4 سه‌شنبه
....
رشته تاسيسات برقي 
1386/10/4 سه‌شنبه
....
رشته راه و باند فرودگاه و زيرسازي راه‌آهن 
1386/10/4 سه‌شنبه
....
رشته چاه‌ها و قنات‌ها 
1386/10/4 سه‌شنبه
....
رشته آبياري و زهكشي 
1386/10/4 سه‌شنبه
....
رشته شبكه توزيع آب 
1386/10/4 سه‌شنبه
....
رشته انتقال و توزيع آب روستايي 
1386/10/4 سه‌شنبه
....
رشته سدسازي 
1386/10/4 سه‌شنبه
....
رشته خطوط انتقال آب 
1386/10/4 سه‌شنبه
....
رشته شبكه جمع‌آوري و انتقال فاضلاب 
1386/10/4 سه‌شنبه
....
رشته آبياري تحت فشار 
1386/10/4 سه‌شنبه
....


مجری سایت : شرکت سیگما