فهرست بهاي نفت و گاز
تجزيه بهاي فهرست‌هاي پايه (نسخه سال 1389)  

لطفاٌ جهت مشاهده اينجا را كليك فرمائيد


لطفاٌ جهت مشاهده اينجا را كليك فرمائيد


1390/5/26 چهارشنبه
....
شاخص‌هاي موقت تعديل دوره‌هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1389  
1390/5/26 چهارشنبه
....
شاخص هاي قطعي تعديل آحادبها، دور ههاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1389  
1390/5/26 چهارشنبه
....
فهرست بهاي تأسيسات نفت و گاز (سالهاي 83-84-86-87) 
1386/7/23 دوشنبه
....
موافقتنامه ،شرايط عمومي و شرايط خصوصي پيمانکارهاي صنعت نفت به روش فهرست بهاء 
.
1384/11/25 سه‌شنبه
....


مجری سایت : شرکت سیگما