آموزش سيستم خريد كالا در شركتها
شركت انتقال گاز ايران 
1391/1/30 چهارشنبه
....
شركت بازرگاني گاز ايران (آناظر: آقاي قجري) 
1391/1/30 چهارشنبه
....
منطقه نه عمليات انتقال گاز ساري(ناظر:ماشاءا...آخوندي)  
1390/11/5 چهارشنبه
....
منطقه شش عمليات انتقال گازبندر عباس(ناظر:ولي مهراني )  
1390/10/26 دوشنبه
....
شركت پالايش گاز ايلام (ناظر: حجت عابدي) 
1390/10/25 يكشنبه
....
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما