بررسي منابع و تحقيقات بازرگاني و پيمانکاري
1- نظامنامه و جایگاه سازمانی اداره بررسی منابع در ساختار نظام تأمین کالا و خدمات صنعت گاز لطفاً روی متن فوق کلیک نمائید
1- جایگاه سازمانی و نظامنامه اداره بررسی منابع , تحقیقات بازرگانی و پیمانکاری
دریافت فایل PDF تاریخ 95/09/02

2- فراخوان مناقصه گران کالا و تجهیزات جهت ورود به فهرست بلند منابع واحد دستگاه مرکزی وزارت نفت به ‍‍ ‍‍‍‍‍‍پورتال سامانه تأمین الکترونیکی کالای صنعت نفت (EP.MOP.IR)  مراجعه نمایند.
متن فراخوان ارزیابی صلاحیت مناقصه گران دستگاه مرکزی وزارت نفت 95/01/17
دریافت فایل PDF