سامانه بانك اطلاعات مناقصه گران كالا و خدمات شركت ملي گاز ايران ( وندورز ليست VENDORS LIST)
3- بانک اطلاعات منابع/ مناقصه گران پیمانکاری، مشاوره و خدمات تخصصی صنعت گاز

کارشناسان واحد بررسی منابع پیمانکاری

آقای محمد قجری        84878835


Email : csourcing@nigc.ir


لطفاً جهت ورود به بانک منابع پیمانکاری اینجا را کلیک نمائید