بررسي منابع ، تحقيقات بازرگاني وپيمانكاري
3- پرسشنامه های تشخیص صلاحیت مناقصه گران کالا و خدمات متقاضی راهیابی به بانک اطلاعات مناقصه گران / وندور لیست شرکت ملی گاز ایران

لطفٌ جهت مشاهده اینجا را کلیک فرمائید