امور تخصصي بازرگاني
واگذاری کالا به واحدهای عملیاتی صنعت نفت (شرکت پشتیبانی ساخت وتهیه کالای نفت تهران)

تست سیگما

فايلها
Kala_Nioc_Co.rar 248.288 KB واگذاري كالا به واحدهاي عملياتي صنعت نفت (شركت پشتيباني ساخت وتهيه كالاي نفت تهران)