امور تخصصي بازرگاني
همايش1_Page_1.jpg

همايش1_Page_2.jpg
مشروح پرسش و پاسخ هاي مطرح شده در همايش «قانون برگزاري مناقصات، چالشها و راهكارها»

لطفاٌ در صورت نياز به سي دي فيلم همايش قانون برگزاري مناقصات با تلفن 84877504 تماس حاصل فرمائيد   


 

فايلها
Ghanon_Bargozari_Monaghesat_Hamayesh.pdf 4.37 MB همايش قانون برگزاري مناقصات ، چالشها و راهكارها