خودكفايي كالا
5-فرم استعلام ارزیابی صلاحیت متقاضیان ساخت داخل اقلام هدف خودکفایی
فايلها
Form_Estealam_Arzyabi_Salahiyat10-2-93.DOC 449.536 KB فرم استعلام ارزيابي صلاحيت متقاضيان ساخت داخل اقلام هدف خودکفايي
Form_Estealam_Arzyabi_Salahiyat10-2-93.pdf 254.172 KB فرم استعلام ارزيابي صلاحيت متقاضيان ساخت داخل اقلام هدف خودکفايي