سيستم اطلاعات خريد كالا
نظرات کارشناسی سیستم و فرایند های خرید

نظرات در پایان هفته جمع آوری و پاسخ داده خواهد شد

جهت ارائه نظر اینجا کلیک فرمائید

پرسش و پاسخ های مطرح شده در دوره های آموزش سیستم اطلاعاتی خرید کالا در فایل پیوست

فايلها
Questions_and_Answers1.pdf 78.94 KB Questions and Answers