پربيننده ترين مطالب

خودكفايي كالا
1-اداره خودکفایی کالا 

اداره خودکفایی کالا وظیفه راهبردی – پشتیبانی و نظارت عالیه در تأمین حداکثری کالاهای خارجی پرمصرف کلیه تاسیسات صنعت گاز از تولیدات و ظرفیتهای صنعتی داخل با رویکرد کارآفرینی و حمایت از ساخت داخل و با رعایت و پیروی از زیرساخت های قانونی و مقرراتی درون و برون سازمانی به روش مدیریت طرح خودکفایی کالا"  را بعهده دارد.. ادامه مطلب:


اداره خودکفایی کالا وظیفه راهبردی – پشتیبانی و نظارت عالیه در تأمین حداکثری کالاهای خارجی پرمصرف کلیه تاسیسات صنعت گاز از تولیدات و ظرفیتهای صنعتی داخل با رویکرد کارآفرینی و حمایت از ساخت داخل و با رعایت و پیروی از زیرساخت های قانونی و مقرراتی درون و برون سازمانی به روش مدیریت طرح خودکفایی کالا"  را بعهده دارد.. ادامه مطلب:


1394/1/1 شنبه
....
2-کلیات نظامنامه اداره خودکفایی کالا 
لطفاً روی متن فوق کلیک نمائید
1394/1/1 شنبه
....
3-فعالیتهای اداره خودکفایی کالا در یک نگاه  
1394/1/1 شنبه
....
4-کلیات فرآیند خودکفایی کالا در صنعت گاز 

لطفاٌ جهت مشاهده  اینجا  را کلیک فرمائید


لطفاٌ جهت مشاهده  اینجا  را کلیک فرمائید


1394/1/1 شنبه
....
5-فرم استعلام ارزیابی صلاحیت متقاضیان ساخت داخل اقلام هدف خودکفایی  
1394/1/1 شنبه
....
6- فرم استعلام ارزیابی صلاحیت متقاضیان ساخت داخل اقلام هدف خودکفایی کالا 1/3/93 
1394/1/1 شنبه
....
7-کالاهای مورد نیاز در صنعت گاز 

لطفاٌ جهت مشاهده اینجا را کلیک فرمائید


لطفاٌ جهت مشاهده اینجا را کلیک فرمائید


1394/1/1 شنبه
....
8-استانداردها و دستورالعملها 
لطفاً روی متن فوق کلیک نمائید
1394/1/1 شنبه
....
9-اعلام آمادگی تولید کنندگان داخلی جهت خودکفایی کالا 
لطفاٌ جهت مشاهده اینجا را کلیک فرمائید

لطفاٌ جهت مشاهده اینجا را کلیک فرمائید

1394/1/1 شنبه
....
10-مقالات 

لطفاٌ جهت مشاهده اینجا را کلیک فرمائید


لطفاٌ جهت مشاهده اینجا را کلیک فرمائید


1394/1/1 شنبه
....
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما