مقررات وروشهاي بازرگاني و پيماني
اداره مقررات و روشهاي بازرگاني و پيماني 

اداره مقررات و روشهاي بازرگاني و پيماني با توجه به بسترهاي اطلاعاتي و تعامل دو جانبه / چند جانبه با كليه شركتهاي پالايشي / انتقال / مديريت ها و امورهاي مستقل و نهادهاي برون سازماني به منظور كاهش چالش ها و همگرا ساختن فرايندها در چارچوب قوانين و مقررات با ايجاد بانك هاي اطلاعاتي  و همچنين طراحي و پياده سازي برنامه هاي آموزشي در زمينه هاي بازرگاني و پيماني و ارائه راه حل ها ، با تقويت سطح مناسبي از حفاظت ها در مقابل تهديد ها ، به منظور ارتقاء و بهبود فرايند ها و كاهش چالش هاي درون و برون سازماني با ارتقاء سطح آگاهي و علمي همكاران تلاش روز افزون دارد. 


اداره مقررات و روشهاي بازرگاني و پيماني با توجه به بسترهاي اطلاعاتي و تعامل دو جانبه / چند جانبه با كليه شركتهاي پالايشي / انتقال / مديريت ها و امورهاي مستقل و نهادهاي برون سازماني به منظور كاهش چالش ها و همگرا ساختن فرايندها در چارچوب قوانين و مقررات با ايجاد بانك هاي اطلاعاتي  و همچنين طراحي و پياده سازي برنامه هاي آموزشي در زمينه هاي بازرگاني و پيماني و ارائه راه حل ها ، با تقويت سطح مناسبي از حفاظت ها در مقابل تهديد ها ، به منظور ارتقاء و بهبود فرايند ها و كاهش چالش هاي درون و برون سازماني با ارتقاء سطح آگاهي و علمي همكاران تلاش روز افزون دارد. 


1390/11/26 چهارشنبه
....
روشهای اجرائی و راهنمای تغذیه سیستم پیوسته و یکنواخت کالا 
1388/4/2 سه‌شنبه
....
فهرست سیستمهای بهبود و توسعه طرحها و سیستمهای بازرگانی و پیمانی 
 سیستم جامع بانک اطلاعات منابع دستگاه مرکزی و کنترل فرایند مناقصات

 پروژه در دست اقدام سیستم جامع خرید شرکت ملی گاز ایران

سیستم اطلاعات مدیریت پروژه بیع متقابل

سیستم جامع کنترل و مدیریت فرآیندهای مناقصات و بانک اطلاعات منابع

 سیستم پیوسته و یکنواخت کالا


1388/3/30 شنبه
....
فهرست روشها و دستورالعملهای اجرائی مقررات و روشهای بازرگانی 

 1

    نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات (ایران کد)

 88

2

  شناسه ملی اشخاص حقوقی

 88

3

 02-072/22-88

 روش اجرایی تهیه و تنظیم فرم فروش و واگذاری / برگشت کالای اسقاطی و یا خارج از رده (MT72/72R)     

 88

4

02-065-88

 دستورالعمل اجرایی تعیین تکلیف و فروش اموال و کالای مازاد و اسقاط در شرکتهای تابعه

 88

02-0390-88 

 دستورالعمل مجوز ترک تشریفات مناقصه و موارد عدم الزام به مناقصه

 88 

6

 01-085-87

روش اجرایی کالاهای تغییر شکل یافته

 88

 7

 01-040-87

 آئین نامه اجرایی نظام مستند سازی و اطلاع رسانی مناقصات

  88

8

 01-10-83

روش احرائی نحوه تعیین و تکلیف کالای مازاد ،ناباب، باقیمانده طرحها و اسقاط

 85

 9

 01-058-85

دستورالعمل فراخوان مناقصه ،مزایده و شناسایی منابع

 85

10

 02-053-84

دستورالعمل نحوه ادعای غرامت از بیمه گر ، حمل کننده و یا فروشنده

 85

11

 01-054-84

 روش اجرائی تهیه و تنظیم فرم لیست قطعات یدکی و اقلام مشابه (SPIR)

 84

 12

 01-056-84

 دستورالعمل انتقال و بازگردانیدن بموقع کانتینرهای مخصوص حمل کالا

 84

13

 01-057-84

دستورالعمل چگونگی تحویل و تحول اقلام موجودی انبار

 84

 

1388/3/26 سه‌شنبه
....
فهرست تیپ پیمانها و دستورالعملهای مصوب مقررات و روشهای پیمانی 

 1

 03-115-87

 دستورالعمل نحوه شمول شرکتهای ممنوع المعامله

 22/7/87

 2

 03-114-86

 تیپ پیمان نظافت و فضای سبز

 22/7/86

 3

 03-104-84

 تیپ پیمان خدمات حمل و نقل

 10/7/86

4

 03-029-86

 تیپ پیمان خدمات تخلیه ، بارگیری و جابجایی کالا در انبار

 24/5/86

5

 03-030-85

 تیپ پیمان خدمات آتش نشانی و ایمنی

 6/3/86

 6

 03-24-85

 پیمان حفاظت و حراست از اماکن ، اموال و تأ سیسات

 14/1/86

 7

 03-110-85

 تیپ پیمان تهیه و طبخ ، بسته بندی ، توزیع ، سرو غذا و اداره رستوران

 2/12/85

 8

 03-11-85

 تیپ قرارداد خرید داخلی

 12/10/85

9

 03-25-83

 قرارداد آموزش با افراد حقیقی غیر شاغل در شرکت

 14/8/85

 10

 03-106-84

 قرارداد آموزش با افراد حقوقی

14/8/85

 11

 03-109-84

 دستورالعمل نحوه تسویه کسری کالای تحویلی به پیمانکاران

 14/8/85

 12

 03-101-85  تیپ پیمان نگهداری و تعمیرات خطوط لوله گاز و تأسیسات وابسته به آن

 7/1/85

 13

 03-102-84

 تیپ پیمان خدمات راهبری و نگهداشت امور تأسیساتی و ساختمانی

 7/1/85

 14 03-103-84  تیپ پیمان خدمات پشتیبانی ، خدمات عمومی و تخصصی ، نظافتی و.....

 7/1/85

 15

 03-100-84

 تیپ پیمان رنگ آمیزی صنعتی ایستگاه تقویت فشار گاز

 7/1/85

                              ورود به بخش تدوین روشها و هماهنگی مقررات پیمانی
1388/3/25 دوشنبه
....
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما