صندوق ضمانت صادرات ايران
نمايندگي کارگزاري صندوق ضمانت صادرات ايران براي اتحاديه صادرکنندگان ميوه و تره‌بار اروميه در استان آذربايجان‌غربي (11/06/87) 
نمايندگي کارگزاري صندوق ضمانت صادرات ايران براي اتحاديه صادرکنندگان ميوه و تره‌بار اروميه در استان آذربايجان‌غربي رئيس سازمان بازرگاني استان آذربايجان غربي نامه شماره 29562/2-1/112 مورخ 31/5/87 را به شرح زير اعلام نموده است:

با عنايت به اهميت کاهش ريسک صادراتي و حمايت و پشتيباني از صادرات به بازارهاي جديد اين سازمان طي پيگيريهاي مستمر و هماهنگي‌هاي لازم موفق گرديد نمايندگي کارگزاري صندوق ضمانت صادرات ايران را براي اتحاديه صادرکنندگان ميوه و تره‌بار اروميه اخذ نمايد. لذا خواهشمند است ضمن اطلاع‌رساني ايجاد نمايندگي صندوق در استان آذربايجان‌غربي به تجار استان مربوطه به منظور بهره‌گيري از خدمات اين کارگزار خصوصاً جهت توسعه فعاليتهاي تجاري به بازارهاي کشورهاي همجوار اقدام لازم مبذول فرمايند. همانطوريکه استحضار دارند صادرات به بازارهاي جديد و يا ساير بازارها همراه با ريسکهاي بالا که از عدم تضمين برگشت سرمايه همراه مي‌باشد که با برخورداري از حمايتهاي صندوق ضمانت صادرات در ارائه انواع بيمه نامه و ضمانتنامه صادراتي اين امکان فراهم مي‌گردد که با آسودگي و اطمينان مضاعف به تمامي بازارها گام نهاد و بستر مناسب جهت توسعه صادرات را فراهم نمود صندوق ضمانت صادرات ايران و کارگزاران آن اين امر مهم را بر عهده داشته و تلاش وافر جهت برخورداري از حمايتها و اعتبارات موجود را به انجام مي‌رسانند جهت هماهنگيهاي لازم ضمن مراجعه به سايت اين صندوق به آدرس WWW.GFI.ORG.IR و به آدرس اتحاديه صادرکنندگان ميوه و تره‌بار اروميه به شرح ذيل هماهنگي لازم مبذول فرمايند. اروميه: خيابان کاشاني، کوي کيوان، کوچه 94، تلفن: 3451988 دورنويس 3455606 www.ofexunion.com

1387/6/11 دوشنبه
....
ابلاغ اعطاي تسهيلات بانكي به صادركنندگان از هفته آينده (19/05/87) 
ابلاغ اعطاي تسهيلات بانكي به صادركنندگان از هفته آيندهرئيس صندوق ضمانت صادرات ايران گفت: دستورالعمل پرداخت تسهيلات بانكي به صادركنندگان از محل حساب ذخيره ارزي با ضمانت صندوق ضمانت صادرات از هفته آينده به سيستم بانكي كشور ابلاغ مي‌شود. سيد كمال سيد علي در گفتگو با فارس در خصوص جزئيات دستورالعمل ارائه تسهيلات براي صادركنندگان اظهار داشت: براساس اين دستورالعمل بانكهاي دولتي و بانكهاي خصوصي با ضمانت صندوق ضمانت صادرات مي‌توانند از حساب ذخيره ارزي برداشت داشته باشند. وي تاكيد كرد: مبلغي كه براساس اين دستورالعمل و با ضمانت صندوق به بانكهاي دولتي و خصوصي پرداخت مي‌شود حتما بايد بصورت تسهيلات در اختيار صادركنندگان قرار گيرد. رئيس صندوق ضمانت صادرات ايران در ادامه گفت: علاوه بر بانكهاي توسعه صادرات، كشاورزي و صنعت و معدن بانكهاي خصوصي تا سقف 50 ميليون دلار و بانكهاي دولتي تا سقف 100 ميليون دلار براساس اين دستورالعمل مي‌توانند از حساب ذخيره در راستاي اعطاي تسهيلات به صادركنندگان برداشت كنند. وي گفت: پس از ابلاع بخشنامه اين دستورالعمل در سطح كشور و در راستاي كمك به صادركنندگان اجرا مي‌شود. سيد علي گفت: اميدواريم با حمايتهاي اين چنيني از صادرات بتوانيم سقف صادرات را از 21 ميليارد دلار در سال 86 به 25 ميليارد دلار در سال 87 برسانيم.


1387/5/19 شنبه
....


مجری سایت : شرکت سیگما