صفحه اصلی > خبرها 


نسخه چاپي

مدیر عامل شرکت گاز استان گیلان:

طرح حذف قبض کاغذی در گیلان اجرا خواهد شد

بر اساس برنامه ریزی شرکت ملی گاز ایران در جهت افزایش سرعت انجام خدمات، حفظ و صیانت از محیط زیست و صرفه جویی در هزینه ها، طرح حذف قبض کاغذی از آذرماه امسال همزمان با سراسر کشور در گیلان نیز اجرا خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، حسین اکبر مدیر عامل شرکت گاز استان گیلان ضمن بیان مطلب فوق، اظهار کرد: به همین منظور از مشترکین محترم تقاضا می شود اطلاعات خود را جهت دریافت صورتحساب گاز، از طریق یکی از روش‌های زیر ارسا