صفحه اصلی > خبرها 


نسخه چاپي

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی گاز ایران عنوان کرد:

صرفه جویی 85 میلیاردتومانی در سال؛ حاصل حذف قبوض کاغذی گاز

موضوع حذف قبوض کاغذی برق، گاز، تلفن و ... که از قبض تلفن آغاز شد، همانند تیغ دولبه‌ای است که از یک طرف منافع آن، به گونه‌ای است که دولتمردان را ترغیب به اجرای این طرح می‌سازد و از طرف دیگر، مشکلات و چالش‌هایی را احتمالاً برای برخ