صفحه اصلی > تماس با ما > تماس با مسئولين و کارشناسان 

 

واحد سازماني نام و نام خانوادگي سمت سازماني تلفن تماس نمابر پست الکترونيک
اداره مقررات و روشهاي بازرگاني و پيماني فرزاد طالبي رئيس مقررات و روشهاي بازرگاني و پيماني

88902064

84878995-6

84878825 ----
ماشاا... آخوندي رئیس بهبود و توسعه طرح‌ها و سیستم‌های بازرگانی

84878806

84878808

84878825 akhondi@nigc.ir
ايرج کرمعليان بهبود و توسعه طرح‌ها و سیستم‌های بازرگانی 84878840 84878825 karamalian@nigc.ir
  سيدحسن خوش سخن  
بهبود و توسعه طرح‌ها و سیستم‌های بازرگانی 84878841 84878825 ----
محمد جوکار بهبود و توسعه طرح‌ها و سیستم‌های بازرگانی 84878809 84878825 ----
راحيل مهرابي  سرپرست تدوين روشها و هماهنگي مقررات بازرگاني 84878804 84878825 mehrabi_r@nigc.ir
مسلم رودگر تدوين روشها و هماهنگي مقررات بازرگاني 84878801 84878825 roodgar@nigc.ir
الهه منصوري تدوين روشها و هماهنگي مقررات بازرگاني 84878807 84878825 ----
  اداره بررسی منابع، تحقیقات بازرگانی و پیمانکاری  - رئيس بررسی منابع، تحقیقات بازرگانی و پیمانکاری

88902060

84878991-2

84878826
----
داوود الهامي مقدم بررسي منابع داخلي 84878839 84878826 Lsourcing@nigc.ir
بهزاد صفايي بررسي منابع داخلي 84878830 84878826 Lsourcing@nigc.ir
محمد مرادي بررسي منابع خارجي 84878831 84878826 fsourcing@nigc.ir
فرشاد شاکري بررسي منابع خارجي 84878834 84878826 fsourcing@nigc.ir
اکرم فراهاني بررسي منابع خارجي ---- 84878826 fsourcing@nigc.ir
محمد قجري بررسي منابع پيمانکاري 84878835
84878826 ghajari@nigc.ir
اداره خودکفايي کالا نادر حکيمي رئيس خودکفايي کالا

88902061

84878993-4

84878829
khodkafa@nigc.ir
آرش نبوي محلي مکانيک
84878813
84878829 ----
محمدحسين مهرآراد شيمي و پليمر 84878827 84878829 mehrarad@nigc.ir
سعيد سليمي بني برق و ابزاردقيق 84878965 84878829 ----

تصاویر منتخب